Skladateľské turnaje SOKŠ 2022


Slovenská organizácia kompozičného šachu vypisuje na rok 2022 dva medzinárodné turnaje v skladaní šachových skladieb a to:
1. Jubilejný turnaj Vasil Ďačuk-50 vo dvoch oddeleniach
a) mat 2. ťahom v ortodoxnom šachu (rozhodca jubilant)
b) mat 2. ťahom v exošachu, pričom sú povolené ľubovoľné exofigúry a exopodmienky (rozhodca Juraj Brabec)
Zasielacia lehota je 27. marca 2022.

 
Zasielacia lehota
27.
03.
2022
končí o:
 

2. Jubilejný turnaj Zoltán Labai-80
Mat 2. ťahom v ortodoxnom šachu (rozhodca Juraj Brabec).
Zasielacia lehota je 1.10.2022.

 
Zasielacia lehota
01.
10.
2022
končí o:
 

Vo všetkých troch oddeleniach budú za najlepšie skladby udelené peňažné ceny (40, 30, 20 Eur), ako aj ďalšie vecné ceny.
Zásielky do obidvoch súťaží posielajte elektronickou poštou, s označením o aký turnaj ide, na adresu usporiadateľa: Ivan Jarolín ijarolin@gmail.com.
Prosíme o propagáciu týchto turnajov.Slovak Organization for Chess Composition announces two international chess composition tourneys for year 2022:
1. Jubilee tourney Vasil Dyachuk-50 in 2 sections
a) orthodox #2 (judged by jubilee)
b) fairy #2, with any fairy pieces and/or conditions allowed (judged by Juraj Brabec)
Closing date 27.3.2022.

 
Closing date
27.
03.
2022
expire in:
 

2. Jubilee tourney Zoltán Labai-80
for orthodox #2 (judged by Juraj Brabec).
Closing date 1.10.2022.

 
Closing date
01.
10.
2022
expire in:
 

Financial prizes in all three sections for the best compositions (40 €, 30 €, 20 €) as well as further prizes.
Entries for both tourneys should be sent by e-mail to the tourney director Ivan Jarolín ijarolin@gmail.com, with indication of the tourney in the subject.
Please, reprint!Словацкая организация по шахматной композиции объявляет на 2022 год два международных юбилейных конкурса по составлению шахматных задач, а именно:

1. Юбилейный конкурс Васил Дячук-50 в двух разделах
а) ортодоксальныe двухходовки (судья В.Дячук)
б) сказочныe двухходовки, при этом разрешены любые сказочные фигуры и условия (судья Ю.Брабец)
Срок посылки не позднее 27 марта 2022 года.

 
Срок посылки
27.
03.
2022
истекает в:
 

2. Юбилейный конкурс Золтан Лабай-80
на ортодоксальныe двухходовки (судбя Ю.Брабец).
Срок посылки не позднее 01 октября 2022 года.

 
Срок посылки
01.
10.
2022
истекает в:
 

Во всех разделах три лучшие произведения будут отмечены денежными призами (40, 30, 20 евро), а также литературой по шахматной компощиции.
Задачи посылать на оба конкурсы по электронной почте с указанием турнира по адресу организатора: Ivan Jarolín, ijarolin@gmail.com.
Пожалуйста, продвигайте эти турниры.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.