Prešporský kráľ (kniha)

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Fajnšmekri exošachu dostali v lete zaujímavý darček. Karol Mlynka uzavrel jednu etapu zbierania úloh s prešporským kráľom a zbierku vydal v podobe eknihy Pressburger King (Collection of fairy chess problems), ktorá je voľne k dispozícii.

Možno sa pýtate – čo je vlastne zač ten prešporský kráľ?

Podľa úvodu knihy prešporský kráľ (ešte pod menom supermutujúci kráľ) vznikol v roku 1998 v Bratislave, v tvorivom laboratóriu Karola Mlynku. Inšpiráciu čerpal z vtedy populárneho mutujúceho kráľa, ktorý bol dokonca exoprvkom použitým v svetovej súťaži kompozičného šachu. Karol Mlynka sa svetovej súťaže úspešne zúčastnil a jeho spoločná skladba získala v príslušnom oddelení 10. miesto. Avšak oveľa dlhodobejším dôsledkom sa dnes javí práve vynájdenie prešporského kráľa, keď si položil otázku „čo by sa stalo, keby šachovaný kráľ prestal byť kráľom navždy?“.

Hneď prvé pokusy ukázali, že logická myšlienka prináša mnohé otázky súvisiace so zvláštnosťami šachového časopriestoru, takže chvíľu trvalo, kým sa definícia prešporského kráľa ustálila nasledovne: „Kráľ, ktorý po šachovaní definitívne získava pohyblivosť šachujúceho kameňa, musí okamžite ťahať, pričom stráca svoju kráľovskú funkciu. Ak po šachovaní nemôže ťahať, je zmatovaný. Pokiaľ nie je šachovaný, zostáva ortodoxným kráľom.“

Prebehlo niekoľko tematických turnajov venovaných prešporskému kráľovi, z nich najzrelším bol turnaj o pohár Marianky 2014. Ten dokázal, že prešporský kráľ je už etablovaným exoprvkom, ktorý je možné využiť na netradičné spracovanie širokého spektra tém.

Tým sa dostávame naspäť k zbierke. Tá obsahuje spolu 428 skladieb roztriedených podľa žánrov. Vo všetkých vystupuje buď prešporský kráľ alebo jeho blízki príbuzní. Okrem to je možné v publikácii nájsť veľké množstvo doplnkových informácií.

Pre ilustráciu som vybral zrozumiteľnú dvojťažku objaviteľa prešporského kráľa. Ukazuje výrazným spôsobom, že prešporský kráľ sa nielen nebojí súperových figúr, ale je naopak rád, keď ho ohrozujú. Vďaka tomu je v úlohe spracovaná kombinovaná zámena hier v štyroch fázach, pričom v tematickej hre za bieleho (úvodníky a maty) má sólo práve prešporský kráľ.

Karol Mlynka
5. čestné uznanie
6. TT PAT A MAT C 31.10.2007
white Sd7 Bh6 PKg5 Rc3 Pb2 Sd2 black Se8 Bh8 Pa6 Pd5 Ph5 Qa4 Kd4 Pg4 Ph3 Sg1
1...Sg1-f3 + {a} 2.PKg5-e6=S # {A} 1...Bh8-f6 + {b} 2.PKg5-e3=B # {B} 1.PKg5-h4 ? threat: 2.Bh6-e3 # 1...Sg1-f3 + {a} 2.PKh4-f5=S # {C} 1...Bh8-f6 + {b} 2.PKh4-f2=B # {D} but 1...Qa4*d7 ! 1.PKg5-g6 ? threat: 2.Bh6-e3 # 1...Qa4-c2 + {a} 2.PKg6-b6=Q # {E} 1...Qa4-c6 + {b} 2.PKg6-d3=Q # {F} but 1...Qa4*d7 ! 1.PKg5-f5 ! threat: 2.Bh6-e3 # 1...Qa4-c2 + {a} 2.Kf5-f2=Q # {G} 1...Qa4*d7 + {b} 2.PKf5-f4=Q # {H}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[149]
#2 (6+10)
biely prešporský kráľ PK h5
Z-42-58

Juraj Lörinc

Bookmark the permalink.

Comments are closed.