Diagram týždňa – 133

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
Alexander Fica
III. cena
PAT A MAT 2014-2015
white Pd7 Se7 Rd6 Qb4 Ph4 Bd3 Ph3 Kh2 black Sb8 Qh8 Ba7 Bf7 Pg7 Pe6 Pf6 Ke5 Ph5 Pe3 Pf3
1.Bd3-f5 ! threat: 2.Rd6*e6 + 2...Bf7*e6 3.Se7-g6 + 3...Ke5-d5 4.Bf5-e4 # {(MM)} 3...Ke5*f5 4.Qb4-b1 # {(MM)} 1...Qh8-h6 2.Rd6-d5 + 2...e6*d5 3.Qb4-c3 + 3...Ke5-d6 4.Se7-c8 # {(MM)} 3...d5-d4 4.Qc3-c7 # {(MM)} 3...Ke5-f4 4.Qc3-c7 # 3...Ba7-d4 4.Qc3-c7 # 1...e6*f5 2.Rd6-d5 + 2...Ke5-e6 3.Qb4-d6 # 2...Bf7*d5 3.Se7-g6 + 3...Ke5-e6 4.Qb4-e7 # 1...Qh8-e8 2.d7*e8=Q 2...Sb8-c6 3.Se7-g6 + 3...Ke5*f5 4.Qb4-b1 # 3...Bf7*g6 4.Qe8*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[192]
#4 (8+11)
modelové maty

V diagramovej pozícii sú polia okolo čierneho kráľa jeho veličenstvu neprístupné zväčša z viacerých dôvodov – vidíme viacnásobné napadnutia i blokovanie spolu s napadnutím. Preto je trochu prekvapivé, že obsah riešenia je český – v riešení môžeme nájsť až štyri modelové maty. Pritom je v tomto súbore veľmi dobre využitá celá šachovnica – napríklad jazdec matuje z c8, biela dáma z b1. Neštandardným konštrukčným prvkom je Pd7: po prípadných ťahoch čiernej dámy na c8 a e8 túto zoberie s premenou na dámu. Vďaka prítomnosti pešiaka je tak čierna dáma vhodne skrotená.

Tento obsah zaujal aj rozhodcu dvojročnej súťaže nášho časopisu. Keby ste mali doma v šuflíku podobne kvalitnú úlohu pre súčasne prebiehajúcu súťaž, určite by sa jej rozhodca nehneval.

 

Diagram týždňa – 132

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
Zvláštne čestné uznanie
Uraľskij Problemist 2005
white Sa8 Rb8 Be8 Ph6 Pa5 Rf5 Pb4 Pg4 Qb3 Pa2 Pc2 Kd2 Pe2 Pf2 Bc1 black Bb7 Rd7 Ph7 Pa6 Pf6 Kb5 Pd5 Pe5 Pg5 Pa3
1.Kd2-e3 ! {A} zugzwang. 1...d5-d4 + {a} 2.Ke3-d3 {B} zugzwang. 2...Kb5-c6 3.Rf5*f6 + 3...Kc6-b5 4.Bc1-d2 4...e5-e4 # 1...e5-e4 {b} 2.Bc1-d2 {C} threat: 3.Rf5*f6 3...d5-d4 # 2...Kb5-c6 3.Rf5*f6 + 3...Kc6-b5 4.Rf6-e6 4...d5-d4 # 1...Kb5-c6 2.Rf5*f6 + 2...Kc6-b5 3.Bc1-d2 zugzwang. 3...d5-d4 + 4.Ke3-d3 4...e5-e4 # 3...e5-e4 4.Rf6-e6 4...d5-d4 # 1.Kd2-d3 ! {B} zugzwang. 1...d5-d4 {a} 2.Bc1-d2 {C} threat: 3.Rf5*f6 3...e5-e4 # 2...Kb5-c6 3.Rf5*f6 + 3...Kc6-b5 4.Qb3*a3 4...e5-e4 # 1...e5-e4 + {b} 2.Kd3-e3 {A} zugzwang. 2...Kb5-c6 3.Rf5*f6 + 3...Kc6-b5 4.Bc1-d2 4...d5-d4 # 1...Kb5-c6 2.Rf5*f6 + 2...Kc6-b5 3.Bc1-d2 zugzwang. 3...d5-d4 4.Qb3*a3 4...e5-e4 # 3...e5-e4 + 4.Kd3-e3 4...d5-d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[188]
s#4 (15+10)
2 riešenia
Kissov cyklus

Je známe, že témy z oblasti cyklónov sa najlepšie stvárňujú vo forme dvojťahových alebo trojťahových úloh. Dlhšie sú výnimkou a obzvlášť tie, ktoré majú v cykle zakomponovaný aj úvodník. V tomto prípade máme dočinenia s Kissovým cyklom úvodníka a dvoch pokračovaní po rovnakých obranách. Pritom mechanizmus ťahov kráľa a dvoch susedných pešiakov sa ponúka, spolu s tretím ťahom na pole, ktoré v úvodníkoch opúšťa biely kráľ. Ale ako autor dotiahol zvyšok?

Samozrejme kvalitne. Voľné pole čierneho kráľa c6 sa využíva na odviazanie druhého z dvojich pešiakov ťahom veže s tempom. Ďalej v prípade, že v druhom ťahu biely ťahá strelcom, musí v štvrtom ťahu stratiť tempo a to môže jedným jediným spôsobom. Tento tempový ťah je navyše rozdielny v oboch fázach – s bielym kráľom na d3 je kryté c4, takže biely môže hrať 4.Dxa3!, s bielym kráľom na e3 je jasné, že matovať bude Pd5 a tak 4.Ve6! nepoškodí bieleho pokrytím e4.

Veľmi pekný samomat!

 

Predbežné výsledky 10. WCCT publikované

Na oficiálnej stránke Svetovej federácie šachovej skladby (WFCC) boli publikované predbežné výsledky 10. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Slovensko obsadilo 8. miesto so ziskom 94,2 bodu. Medaily si rozdelia 1. Rusko 125, 2.Ukrajina 123,6 a 3.Nemecko 114,5.

V blízkej budúcnosti sa k výsledku určite vrátime podrobnejšie, aj s predstavením niektorých skladieb.

Diagram týždňa – 131

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Cyril Opalek
1. čestné uznanie
Hlas ľudu 1971
white Ra8 Rh8 Pc7 Pb6 Pd6 Sh6 Pg5 Sa4 Bb4 Be4 Pc3 Kh3 Pb2 Qc2 black Bc8 Sf8 Pb7 Kd7
1.Qc2-b3 ? threat: 2.Qb3-f7 # 1...Kd7-e8 + 2.Qb3-e6 # 1...Sf8-g6 2.Rh8-d8 # but 1...Sf8-e6 ! 1.Qc2-d3 ? zugzwang. 1...Kd7-e8 + 2.d6-d7 # 1...Sf8-g6 2.Sa4-c5 # 1...Sf8-e6 2.Qd3-b5 # but 1...Kd7-e6 ! 1.Qc2-e2 ! zugzwang. 1...Kd7-e8 + 2.Be4-f5 # 1...Sf8-g6 2.Qe2-g4 # 1...Sf8-e6 2.Qe2-b5 # 1...Kd7-e6 2.Be4-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[185]
#2 (14+4)
Z-32-26

Pred polstoročím bolo v ortodoxnej dvojťažke v plnom prúde obdobie viacfázovej zámeny hier. Do tejto tematickej oblasti spadá aj dnešný diagram, v ktorom má čierny kráľ hneď dve voľné polia e6 a e8. Navyše po odťahu na e8 dostane biely kráľ šach z batérie. A práve na otvorenie batérie so šachom je potrebné nájsť vhodné pokračovania, rovnako ako na ťahy jazdca z ôsmeho radu (čím Vh8 pokryje e8).

Všetky tri fázy rozhráva prvý ťah dámou. 1.Db3 berie voľné pole e6, takže je dobre, že nie je riešením. 1.Dd3 nemá žiadne špeciálne negatíva, mat pešiakom 2.d7# je veľmi pekný. Nakoniec riešenie vytvorí vertikálnu batériu na stĺpci e, a táto i 2x vystrelí po ťahoch čierneho kráľa. Je pravda, že Ja4 v riešení nehrá, ale okrem aktívnej hry po 1.Dd3 má dôležitú konštrukčnú úlohu – blokuje pole a4, čím predchádza vedľajším riešením.

Veľmi pekná spomienka na Cyrila Opaleka, pričom najefektnejšími prvkami sú maty s dvojitou väzbou po 1…Ke8.

Diagram týždňa – 130

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
I. cena
SuperProblem 10 JT C 20.8.2016
white Qe4 Sf3 Kh3 black Pb7 Bc7 Se7 Pf7 Ba6 Pb6 Kc6 Se6 Qd5 Pg5 Rb3 Rd2
a) 1...Qe4-c4 + 2.Qd5-c5 Kh3-g4 3.Rd2-d6 Sf3-e5 # b) bRd2-->d4 1...Kh3-g2 2.Se6-c5 Qe4-e6 + 3.Qd5-d6 Sf3*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[189]
h#2,5 (3+12)
b) Vd2→d4
zmena línie väzby, hra na rovnakých poliach

Väzbu, ktorá sa nachádza v diagramovej pozícii, biely na mat nedokáže využiť, preto sa dvojica dám premiestni na iné línie. Pri zvislej alebo vodorovnej väzbe dokáže biela dáma kryť ešte dve ďalšie polia, v takom prípade sa už matové siete rysujú. Jazdec v mate pokryje ešte jedno pole diagonálne od čK, takže zostáva zablokovať jedno ortogonálne pole. Ale čierny si musí dobre vybrať, ktorou figúrou bude blokovať, lebo biely musí ešte ťahom kráľa odviazať svojho jazdca.

Schéma matových sietí je na prvý pohľad symetrická, ale hra takou rozhodne nie je. Aj preto rozhodca jubilejného turnaja ruskej webstránky SuperProblem nášmu Karolovi Mlynkovi udelil za popísaný obsah prvú cenu.

Diagram týždňa – 129

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
III. cena
The Problemist 2015
white Ka8 Sc8 Qb6 Bf6 Bb5 Sa4 Re3 Pf3 Pb2 black Pa7 Rd7 Qh7 Pg6 Sa5 Pc5 Kd5 Bf5 Bb4 Rd2 Sb1
1.b2-b3 ! threat: 2.Qb6-c6 + 2...Sa5*c6 3.Bb5-c4 # 1...Sb1-a3 2.Qb6*c5 + 2...Bb4*c5 3.Sa4-c3 # 1...Rd2-c2 2.Qb6-e6 + 2...Bf5*e6 3.Re3-d3 # 1...Qh7-h4 2.Qb6-d6 + 2...Rd7*d6 3.Sc8-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[151]
#3 (9+11)
blokovanie, preťaženie

Ladislav Salai v poslednom období získal väčšie množstvo cien v silných turnajoch. Kvalitu jeho tvorby potvrdzuje i dnešná trojťažka, v ktorej rozhodca vyzdvihol príťažlivosť pre riešiteľov. Avšak i skladateľská kvalita je vysoká.

Po úvodníku štvorica čiernych kameňov kryje vždy dva rôzne šachy: Ja5 – Sc4+ a Dc6+, Sb4 – Jc3+ a Dxc5+, Sf5 – Vd3+ a De6+, Vd7 – Je7+ a Dd6+.

V troch prípadoch ale k preťaženiu neprichádza, keďže tri čierne figúry dodatočne kryjú biele útoky: Jb1 – Jc3+, Vd2 – Vd3+, Dh7 – Je7+.

Preto biely hrozí len 2.Dc6+ s preťažením Ja5, navyše po braní dámy sa využije blokovanie c6. V obranách Jb1, Vd2 a Dh7 presunú svoju pôsobnosť k c4 z polí, ktoré kryjú pôvodne, čím sa umožnia postupne ďalšie preťaženia, opäť s využitím blokovania c5, e6 a d6 po braniach dámy.

Vo výsledku trojťažka ukazuje analogickú hru s preťažením a blokovaním v troch variantoch plus hrozbe.