Titulná stránka SOKŠ
Diagramy týždňa

375

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
II. cena
Stanislav Kiriličenko MT 2020
white Rb6 Sh6 Ke3 Be1 black Ke5
a) 1.Sh6-g4 + ? 1...Ke5-f5 2.Ke3-f3 2...Kf5-g5 3.Be1-d2 + 3...Kg5-f5 4.Rb6-f6 # 3...Kg5-h4 4.Rb6-h6 # 3...Kg5-h5 4.Rb6-h6 # but 1...Ke5-d5 ! 1.Sh6-f7 + ? 1...Ke5-d5 2.Ke3-d3 2...Kd5-c5 3.Be1-f2 + 3...Kc5-d5 4.Rb6-d6 # but 1...Ke5-f5 ! 1.Ke3-d3 ! 1...Ke5-f4 2.Rb6-b5 2...Kf4-f3 3.Rb5-g5 3...Kf3-f4 4.Rg5-f5 # 1...Ke5-d5 2.Sh6-f7 2...Kd5-c5 3.Be1-f2 + 3...Kc5-d5 4.Rb6-d6 # b) wSh6-->b3 1.Be1-g3 + ? 1...Ke5-f5 2.Ke3-f3 2...Kf5-g5 3.Bg3-f4 + 3...Kg5-h4 4.Rb6-h6 # 3...Kg5-f5 4.Sb3-d4 # 3...Kg5-h5 4.Rb6-h6 # but 1...Ke5-d5 ! 1.Ke3-f3 ? 1...Ke5-f5 2.Be1-g3 2...Kf5-g5 3.Bg3-f4 + 3...Kg5-h4 4.Rb6-h6 # 3...Kg5-f5 4.Sb3-d4 # 3...Kg5-h5 4.Rb6-h6 # but 1...Ke5-d5 ! 1.Sb3-d4 ! 1...Ke5-d5 2.Rb6-e6 2...Kd5-c4 3.Ke3-e4 3...Kc4-c5 4.Re6-c6 # 2...Kd5-c5 3.Ke3-e4 3...Kc5-c4 4.Re6-c6 #
[490]
#4 (4+1)
b) Jh6->b3
 

374

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
II. cena
Brabec 70 JT 2008
white Qd7 Rf7 Sd5 Sf4 Kb3 Pg3 Ba1 Bd1 Rf1 black Rc8 Rd8 Pb7 Pg7 Se5 Pf5 Bh5 Ke4 Se3 Pf3 Qh3
1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Bd1*f3 # {B} 1.Qd7-a4 + ? 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Rf7-e7 # {C} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Rf1-e1 # {D} but 1...Rc8-c4 ! 1.Rf7-e7 ? {C} threat: 2.Re7*e5 # 1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Bd1*f3 # {B} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Bd1-c2 # {E} but 1...Rd8-e8 ! 1.Rf1-e1 ! {D} threat: 2.Re1*e3 # 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Bd1-c2 # {E}
[484]
#2 (9+11)
 

373

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Skoba
Marek Kolčák
6. miesto
II. WCCT 1981-1983
white Rf8 Ke7 Bc4 Pe2 Rf2 black Rh8 Pd7 Rb6 Qc6 Pf6 Sb4 Pc3 Se3 Kc2
1.Se3-g2 Rf8-c8 2.Qc6*c8[+wRh1] e2-e4 # 1.Se3-g4 Rf8*f6[+bPf7] 2.Sg4*f6[+wRa1] e2-e3 # 1.Sb4-d3 Rf8-g8 2.Rh8*g8[+wRh1] e2*d3 # 1.Qc6-f3 Rf8-d8 2.Rh8*d8[+wRa1] e2*f3 #
[495]
h#2 (5+9)
Circe
4.1.1.1
 

372

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tichomír Hernádi
III. cena
F. Abdurahmanović 60 JT 2000
white Ra8 Bc6 Kf2 black Pb7 Kc7 Pb6 Sc5 Pd5 Pc4 Pe4 Bg4 Sc3 Pf3
1...Ra8-a1 2.Kc7-b8 Ra1-h1 3.Kb8-a7 Rh1-h8 4.Ka7-a6 Rh8-a8 # 1...Ra8-a7 2.Kc7-b8 Ra7*b7 + 3.Kb8-a8 Rb7-b8 + 4.Ka8-a7 Rb8-a8 #
[494]
h#3,5 (3+10)
2.1.1.1.1.1.1
 

371

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Kiss
I.-II. cena ex aequo
Pravda 1983-1984
white Bd7 Kg7 Pe6 Rh5 Pb4 Bd4 Pf4 Sg4 Pc3 Rg3 Sd2 black Pd6 Sh6 Kd5 Bf5 Bg5 Sd1 Rg1 Qh1
1.Bd4-f6 ? {A} threat: 2.c3-c4 # 1...Bf5-d3 {a} 2.Rg3*d3 # {B} 1...Bg5*f6 + {b} 2.Sg4*f6 # {C} 1...Sd1-e3 2.Sg4*e3 # 1...Sd1*c3 2.Sg4-e3 # 1...Sd1-b2 2.Sg4-e3 # but 1...Qh1-e4 ! 1.Rg3-d3 ! {B} threat: 2.c3-c4 # 1...Bf5*d3 {a} 2.Sg4-f6 # {C} 1...Bg5-f6 + {b} 2.Bd4*f6 # {A} 1...Sd1-e3 2.Sg4*e3 # 1...Sd1*c3 2.Sg4-e3 # 1...Sd1-b2 2.Sg4-e3 #
[480]
#2 (11+8)
 

370

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Pochvalná zmienka
StrateGems 2002
white Pb3 Pf3 Pb2 Pc2 Pd2 Qc1 Ke1 black Rd7 Re7 Ke6 Pc4 Pg4 Qc3
1...b3*c4 2.Rd7*d2 Qc1*d2 3.Qc3-f6 Qd2-d5 # 1...f3-f4 2.Qc3*b2 Qc1*b2 3.Re7-f7 Qb2-e5 # 1...f3*g4 2.Qc3*c2 Qc1*c2 3.Rd7-d6 Qc2-f5 #
[493]
h#2,5 (7+6)
3.1.1.1.1
 

369

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
5. čestné uznanie
Israel Ring Tourney 2016-2017
white Qa8 Kf7 Ba6 Se6 Sf6 Bh6 Pd5 Pf5 Pb4 Pe4 Pb3 Pg2 black Pb6 Pd6 Ke5 Pf4 Pg4 Pd3 Pe3 Bg3 Pe2 Sf2 Sd1
1.Bh6-g7 ? threat: 2.Sf6-e8 + 2...Ke5*e4 3.Se8*d6 # 1...Sf2*e4 2.Sf6*g4 + 2...Ke5*f5 3.Sg4-h6 # 1...f4-f3 2.Sf6-h5 + 2...Ke5*e4 3.Sh5*g3 # but 1...Bg3-h4 ! 1.Qa8-e8 ! threat: 2.Se6-c7 + 2...Ke5-d4 3.Sc7-b5 # 1...Sd1-c3 2.Se6-d8 + 2...Ke5-d4 3.Sd8-c6 # 1...d3-d2 2.Se6*f4 + 2...Ke5-d4 3.Sf4*e2 #
[452]
#3 (12+11)
 

368

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
I.-II. cena ex aequo
Šachová skladba 2012
white Bf8 Se7 Pe6 Pg6 Ka5 Sf5 Rh5 Pb3 Pd3 Qe2 Rf1 black Ra8 Sb8 Qh8 Ra7 Pc7 Pg7 Sa6 Pc6 Kc5 Pb4 Pd4 Pc2 Ba1
1.Rf1-c1 ! threat: 2.Qe2*c2 + 2...Ba1-c3 3.Qc2*c3 + 3...d4*c3 4.Rc1*c3 + 4...b4*c3 5.b3-b4 + 5...Sa6*b4 # 1...Ba1-c3 2.Sf5-h6 + 2...Kc5-d6 3.Se7-f5 + {display-departure-file} 3...Kd6-d5 4.Sf5*d4 + 4...Kd5*d4 5.Bf8-c5 + 5...Sa6*c5 # 1...Ra7-b7 2.Se7-g8 + 2...Kc5-d5 3.Sf5-e7 + {display-departure-file} 3...Kd5-d6 4.Se7*c6 + 4...Kd6*c6 5.Rh5-c5 + 5...Sa6*c5 #
[478]
s#5 (11+13)
 

367

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
3. miesto
Slovensko-Maďarsko 1971
white Bf8 Bg8 Qf6 Sd5 Se4 Pd3 Kb2 Pe2 Rf2 black Bh8 Qa7 Pb7 Pa6 Pe5 Ph5 Kd4 Rh2 Bh1
1.Kb2-c2 ? threat: 2.e2-e3 # 1...Rh2*f2 {aX} 2.Qf6*f2 # 1...Qa7-c5 + {bY} 2.Bf8*c5 # but 1...Rh2-h3 ! 1.Se4-g3 ? threat: 2.Sg3-f5 # 1...Qa7-b6 + {cY} 2.Qf6*b6 # 1...Rh2*f2 {aZ} 2.Qf6*f2 # but 1...Bh1-e4 ! 1.Sd5-b4 ! threat: 2.Sb4-c2 # 1...Qa7-c5 {bZ} 2.Bf8*c5 # 1...Qa7-b6 {cX} 2.Qf6*b6 #
[485]
#2 (9+9)
 

366

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
I. cena
StrateGems 2010
white Qf7 Pb6 Kc6 Pe6 Ba5 Sb5 Rc5 Sd5 Pf5 Pb4 Bg4 Pd3 Ph3 Ph2 black Bh8 Rb7 Pc7 Pe7 Pf6 Ke5 Pg5 Sh4 Pc3 Sa2 Pg2 Rg1 Bh1
1.Qf7-f8 ! threat: 2.Sd5*f6 + 2...Ke5-f4 3.Sf6-d5 + 3...Kf4-e5 4.Qf8*h8 # 1...Sa2*b4 + 2.Sd5*b4 + 2...Ke5-f4 3.Sb4-d5 + 3...Kf4-e5 4.Ba5*c3 # 1...Rb7*b6 + 2.Sd5*b6 + 2...Ke5-f4 3.Sb6-d5 + 3...Kf4-e5 4.Ba5*c7 # 1...Rb7-b8 2.Sd5*c7 + 2...Ke5-f4 3.Sc7-d5 + 3...Kf4-e5 4.Qf8*b8 # 1...c7*b6 2.Sd5*e7 + 2...Ke5-f4 3.Se7-d5 + 3...Kf4-e5 4.Qf8-d6 # 1...Sh4-g6 2.Qf8-d8
[486]
#4 (14+13)
 
1 2 3 39

Stála riešiteľská súťaž – 310

Stála riešiteľská súťaž – 310. kolo

Riešenia problémov posielajte na adresu: srs@soks.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, pod diagramami nájdete PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Veľa úspechov pri riešení!

Celý článok »»

Slovenskí riešitelia na ME 2022 získali tri medaily!

Slovenským reprezentantom na majstrovstvách Európy v riešení šachových úloh v Rige (13.5.-15.5.2022) darilo nad očakávanie.

V piatkovom opene spomedzi 56 účastníkov obsadili nasledovné pozície: 6. Tomáš Peitl (56 bodov za 180 minút), 16. Marek Kolčák (45/169), 28.-29. Richard Dobiáš (38,5/180), 43.-44. Oto Mihalčo (27,5/180). Zvíťazil Danila Pavlov súťažiaci pod vlajkou FIDE (60/140), druhý bol Bojan Vučković zo Srbska (58,75/111) a tretí David Hodge z Veľkej Británie (58,5/180). Podrobné výsledky sú k dispozícii na webe majstrovstiev.
Celý článok »»

Stála riešiteľská súťaž – 309

Stála riešiteľská súťaž – 309. kolo

Riešenia problémov posielajte na adresu: srs@soks.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, pod diagramami nájdete PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Veľa úspechov pri riešení!

Celý článok »»

30. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb 2022

Slovenská Organizácia Kompozičného Šachu
ŠK Slovan Bratislava

30. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V RIEŠENÍ ŠACHOVÝCH SKLADIEB 2022

Dátum:
04. – 05. jún 2022

Miesto súťaže:
Klubovňa ŠK Slovan Bratislava, Černyševského 8, Bratislava

Systém súťaže:
Súťaž je organizovaná podľa pravidiel používaných na Majstrovstvách sveta v riešení šachových skladieb. Súťaž je otvorená pre všetkých. Hlavná súťaž a kategória seniorov (nad 60 rokov) budú vyhodnotené ako medzinárodná súťaž, kategória juniorov (do 23 rokov) je určená pre občanov Slovenskej republiky. Vyhodnotenie každej kategórie je podmienené účasťou minimálne 3 riešiteľov. Súťaž je započítavaná do riešiteľského ratingu.

Celý článok »»

Stála riešiteľská súťaž – 308

Stála riešiteľská súťaž – 308. kolo

Riešenia problémov posielajte na adresu: srs@soks.sk.
Pravidlá súťaže nájdete TU.
Riešenia problémov sa zobrazia kliknutím na ktorýkoľvek diagram po skončení zasielacej lehoty, teda 4. a 19. deň v mesiaci.

Technická poznámka:
Diagramy na stránke nie sú určené pre tlač, ale pre zobrazenie na webe.
Ak sa Vám lepšie rieši z papiera, pod diagramami nájdete PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť.
Veľa úspechov pri riešení!

Celý článok »»

Hexagonálny šach

Medzi skladbami súťažiacimi v jubilejnom turnaji Vasil Ďačuk 50 sa vyskytla aj úloha v hexagonálnom šachu. Jeho pravidlá autor skladby zhrnul v nasledovnom súbore: Pravidlá hexagonálneho šachu.

Mohlo by sa zdať, že ide o nový vynález, ale v skutočnosti patrí tento šachový variant medzi relatívne známejšie medzi inými variantmi. V anglickom jazyku je možné si o ňom prečítať na tejto stránke.

A pár poznámok okrem pravidel samotných uvádza aj Miloš Zapletal v svojej Veľkej knihe doskových hier. Takže možno bude aj zdrojom inšpirácie pre šachových skladateľov. Pre nich autor skladby zaslanej do Vasilovho jubilejného turnaja pripravil ešte Základy poézie hexašachových skladieb, ktoré sa nie veľmi odlišujú od bežných zásad šachovej skladby.

 

Výsledok 24. riešiteľskej súťaže InSitu 9.4.2022

Štvrtá séria InSitu

SKONČILA SA ŠTVRTÁ SÉRIA INSITU

Štvrtú sériu bohužiaľ narušil vojnový konflikt na Ukrajine. Poradie v sérii ovplyvnilo rozhodnutie VR SOKŠ o vylúčení ruských a bieloruských riešiteľov z piateho a šiesteho turnaja. Posledný turnaj štvrtej série vyhrali spoločne Dolf Wissmann a Kevinas Kuznecovas. Tretí Eddy Van Beers a štvrtý David Hodge zaostali iba o 8 respektíve 10 minút. Všetci štyria bodovali naplno. Eddy Van Beers skompletizoval víťazný sériový hattrick. Druhý John Nunn je jediný riešiteľ, ktorý bol na stupňoch víťazov v každej sérii (dvakrát druhý a dvakrát tretí). Dolf Wissmann si dnešným výkonom vybojoval premiérovú bronzovú medailu. Turnaje InSitu budú kontinuálne pokračovať piatou sériou.

Prvý turnaj piatej série bude týždeň po ME v Rige 21.5.2022, prihlasovať sa môžete už dnes na adrese insitu@soks.sk.

For english text scroll down →
Celý článok »»

1 2 3 4 38 39