Druhý riešiteľský turnaj in situ

Druhý riešiteľský turnaj in situ

Prvý In situ turnaj bol úspešný, takže pokračujeme v približne mesačných intervaloch. Znovu budeme riešiť šesť skladieb (2x, 3x, nx, +/=, Hx, Sx) s časovým limitom na 2 hodiny. Druhý riešiteľský turnaj In situ sa uskutoční v sobotu 20.06.2020 od 10:00 do 12:00. Rozhodca je Bohumil Moravčík. Prihlásiť sa treba do 19.06.2020 do 12:00 na adresu bmoravcik99@gmail.com a v kópii na srs@soks.sk . 15 minút pred súťažou príde zo srs adresy každému účastníkovi mail. Riešiteľ musí potvrdiť prijatie mailu (stačí „áno“). Presne o 10:00 budú súťažné skladby zverejnené na stránke SOKŠ https://soks.sk/ (ak sa vám nezjavia, použite klávesu F5) a v rovnakom čase dostanú všetci účastníci mail so súťažnými skladbami. Súťažiaci budú riešiť doma 120 minút, o 12:00 im príde mail, ktorý ich vyzve na odovzdanie riešení. Riešenia je treba poslať do piatich minút po ukončení riešnia prostredníctvom odpovedacieho formulára na stránke SOKŠ alebo mailom na horeuvedené adresy (môžete písať rovno do mailu alebo použiť sken, foto, wordovský súbor atď). Riešenia a distribúcia bodov bude zverejnená na stránke SOKŠ 15 minút po skončení súťaže. Všetky elektronické pomôcky, prípadne knihy sú zakázané. Súťaž je založená na dôvere a fair-play jednotlivých riešiteľov. Deň pred súťažou bude na stránke SOKŠ zverejnený zoznam prihlásených riešiteľov. Písanie riešení a bodovanie (sú možné malé odchýlky) sú podľa pravidiel platných pre WCSC. V turnaji nebudú žiadne ceny, ani sa nebude počítať do ratingu. Prosíme účastníkov, aby sa pred súťažou, počas nej alebo po nej odfotili a poslali fotografiu rozhodcovi. Fotografie zverejníme s výsledkom súťaže.

English text follows →


2nd In Situ Solving Tournament

The first In Situ Tournament was succesful. We will continue to hold this type of tournament every month. You will be solving six problems (2x, 3x, nx, +/=, Hx, Sx) with the time limit two hours. The 2nd In Situ Solving Tournament will be held on 20.06.2020 from 10:00 till 12:00 CET (Central European Time). The director is Bohumil Moravčík. Please, register till 12:00 CET on 19.06.2020 on email address bmoravcik99@gmail.com and send a copy on srs@soks.sk . About 15 minutes before the competition an e-mail will be sent to every competitor. The solver must confirm receiving this e-mail (“yes“ is enough). At exactly 10:00 the problems will be published on the SOKS site https://soks.sk/ (if you don’t see them, use key F5) and at the same time an e-mail with the problems will be sent to every participant. The solvers will be solving at home till 12:00. Every participant will receive an e-mail indicating the end of solving. The solvers will have 5 minutes to either submit their solutions via an online sheet, which will be avialable on the SOKS site or to send them by e-mail to the addresses mentioned above. Besides an online sheet you can use photo, scan, doc file, etc. The solutions and point distribution will be published on SOKS site within 15 minutes after the end of solving. Using any electronic devices or books is strictly forbidden. The tournament is based on fair-play and trust in every solver. The list of registered solvers will be published on the SOKS site the day before the competition. Point distribution (small discrepancies are possible) and writing of the solutions are both according the rules of WCSC. There will be no prizes in the tournament. The tournament will be not rated to rating. Please, take a photo of you before, during or after the tournament. The photos will be published with the results of the competition.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.