Výsledky 28. medzinárodných majstrovstiev Slovenska

28. MM Slovenska – paralelná internetová súťaž

28. medzinárodné majstrovstvá Slovenska mali prvý raz aj virtuálnu paralelu. Okrem desiatich účastníkov v Bratislave riešilo ďalších 11 riešiteľov rovnaké skladby v rovnakom čase (každý u seba doma). Riešenia posielali ako v turnajoch In Situ mailom. Spojená tabuľka ukazuje, že virtuálni riešitelia dosiahli výrazne lepšie výsledky.

Tabuľka 28. majstrovstviev Slovenska v riešení – Bratislava 12.9.-13.9.2020

Stav po prvom dni:

Meno 1. kolo 2. kolo 3. kolo Spolu
1 2 3 body čas (min) 1 2 3 body čas (min) 1 2 3 body čas (min) body čas (min)
Peitl 5 5 5 15 12 5 5 5 15 54 5 4,5 0,5 10 100 40 166
Dobiáš 5 5 5 15 20 5 5 5 15 60 5 3,5 0,5 9 100 39 180
Kolčák 5 5 5 15 18 5 4 5 14 60 5 1,5 0,5 7 100 36 178
Mihalčo 5 5 5 15 20 5 4 0 9 60 1,5 1,5 0,5 3,5 95 27,5 175
Svrček 5 5 0 10 20 5 0 5 10 60 0 3,5 0 3,5 100 23,5 180
Zaťko 5 5 0 10 20 5 0 0 5 60 0 0 0,5 0,5 99 15,5 179
Gvozdják 5 5 5 15 13 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100 15 173
Ralík 5 0 5 10 12 2,5 0 0 2,5 60 0 0 0 0 91 12,5 163
Oravec 5 0 0 5 20 0 1 0 1 60 0 0,5 0,5 1 100 7 180
Burda 0 5 0 5 20 0 0 0 0 60 0,5 0 0 0,5 90 5,5 170

Finálne výsledky
Name Cat. Country Rating # Title Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Total Rank
#2 #2 #2 Time #3 #3 #3 Time = + + Time H#2 H#3 H#5 Time #4 #5 #6 Time s#2 s#4 s#5 Time Points Time
5 5 5 20 5 5 5 60 5 5 5 100 5 5 5 50 5 5 5 80 5 5 5 50 90 360
Tomáš Peitl SVK 2512,16 17 IM 5 5 5 12 5 5 5 54 5 4,5 0,5 100 5 5 5 48 5 0 5 80 5 0 2,5 50 72,5 344 1
Richard Dobiáš SVK 2147,99 164 5 5 5 20 5 5 5 60 5 3,5 0,5 100 5 5 5 44 0 0 5 80 5 5 0 50 69 354 2
Marek Kolčák s SVK 2208,85 129 IM 5 5 5 18 5 4 5 60 5 1,5 0,5 100 4 0 5 50 2 4,5 0 80 5 5 0 50 61,5 358 3
Milan Svrček SVK 2019,24 246 5 5 0 20 5 0 5 60 0 3,5 0 100 2,5 1,5 5 50 0 3 2,5 80 5 5 0 50 48 360 4
Oto Mihalčo s SVK 2141,41 167 5 5 5 20 5 4 0 60 1,5 1,5 0,5 95 5 1,5 5 50 0 0 2,5 80 5 0 0 50 46,5 355 5
Gregor Zaťko SVK 1788,48 466 5 5 0 20 5 0 0 60 0 0 0,5 99 2,5 0 2,5 49 0 0 0 80 0 0 0 50 20,5 358 6
Josef Burda s CZE 1798,11 448 0 5 0 20 0 0 0 60 0,5 0 0 90 4 0 0 50 0 0 0 80 5 5 0 50 19,5 350 7
Oliver Ralík s SVK 1750,68 502 5 0 5 12 2,5 0 0 60 0 0 0 100 4 0 0 50 1 0 0 80 0 0 0 50 17,5 352 8
Peter Gvozdják SVK 2244,07na 5 5 5 13 60 100 50 80 50 15 353 9
Ľuboš Oravec SVK 1606,18 676 5 0 0 20 0 1 0 60 0 0,5 0,5 100 2,5 0 2,5 50 0 0 0 80 0 0 0 50 12 360 10

Main Judge: Bohumil Moravčík, Assistant: Marián Križovenský

28th Slovak Solving Championship 2020 parallel tournament (Bratislava 12.09.2020-13.09.2020) Final Individual Result
Name Cat. Country Rating # Title Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Total Rank
#2 #2 #2 Time #3 #3 #3 Time + + = Time H#2 H#3 H#4.5 Time #4 #5 #5 Time s#2 s#3 s#5 Time Points Time
5 5 5 20 5 5 5 60 5 5 5 100 5 5 5 50 5 5 5 80 5 5 5 50 90 360
Maxim Romanov j RUS 2380,11 53 5 5 5 13 5 5 5 56 5 3,5 1,5 100 5 5 5 50 5 5 5 42 5 5 0 50 80 311 1
Ilija Serafimovič j SRB 2315,93 83 5 5 5 20 5 5 5 53 5 4,5 0,5 100 5 5 5 39 5 5 5 75 5 5 0 50 80 337 2
Anatolij Mukosejev s RUS 2456,80 30 GM 5 5 5 20 5 5 5 52 5 3,5 0,5 100 4 5 5 39 5 4,5 5 75 5 5 50 77,5 336 3
Dolf Wissmann NED 2306,22 87 GM 5 5 5 14 4 3 5 36 5 1,5 0,5 99 4 3,5 5 49 4 4,5 5 69 4 4 2,5 50 70,5 317 4
Ľubomír Širáň s SVK 2040,85 228 FM 5 5 5 17 5 4 5 60 1,5 5 0 100 4 1,5 5 50 1,5 5 80 5 5 2,5 50 65 357 5
Dmitry Pletnev RUS 2316,68 82 IM 5 5 5 20 5 0 0 60 5 5 0 100 5 5 5 50 0 4,5 5 80 5 5 44 64,5 354 6
Jozef Kobolka SVK 1916,09 347 5 5 5 20 5 0 0 60 5 0,5 0,5 100 5 5 5 50 0 5 80 5 3 50 54 360 7
Oleg Tsaplin j RUS 5 5 5 20 4 3 3 37 5 3,5 0,5 40 4 2,5 48 3 3 5 48 0 0 50 51,5 243 8
Peter van der Heuvel NED 2347,05 66 IM 5 5 5 16 5 0 0 60 5 3,5 0,5 100 5 2,5 50 0 5 5 80 5 0 50 51,5 356 9
Valery Kopyl s UkR 2171,37 150 IM 5 5 5 20 5 0 5 60 0 2,5 0,5 78 4 5 5 38 0 0 5 80 0 4 50 51 326 10
Kira Vyšinskaja jw RUS 5 5 5 19 5 0 0 59 0 4,5 0 92 50 80 50 24,5 350 11
28th Slovak Solving Championship 2020 (Bratislava 12.09.2020-13.09.2020) Final Individual Result – both tournament together
Name Tournament Cat. Country Rating # Title Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Total Rank
#2 #2 #2 Time #3 #3 #3 Time = + + Time H#2 H#3 H#5 Time #4 #5 #6 Time s#2 s#4 s#5 Time Points Time
5 5 5 20 5 5 5 60 5 5 5 100 5 5 5 50 5 5 5 80 5 5 5 50 90 360
Maxim Romanov internet j RUS 2380,11 53 5 5 5 13 5 5 5 56 5 3,5 1,5 100 5 5 5 50 5 5 5 42 5 5 0 50 80 311 1
Ilija Serafimovič internet j SRB 2315,93 83 5 5 5 20 5 5 5 53 5 4,5 0,5 100 5 5 5 39 5 5 5 75 5 5 0 50 80 337 2
Anatolij Mukosejev internet s RUS 2456,80 30 GM 5 5 5 20 5 5 5 52 5 3,5 0,5 100 4 5 5 39 5 4,5 5 75 5 5 50 77,5 336 3
Tomáš Peitl SVK 2512,16 17 IM 5 5 5 12 5 5 5 54 5 4,5 0,5 100 5 5 5 48 5 0 5 80 5 0 2,5 50 72,5 344 4
Dolf Wissmann internet NED 2306,22 87 GM 5 5 5 14 4 3 5 36 5 1,5 0,5 99 4 3,5 5 49 4 4,5 5 69 4 4 2,5 50 70,5 317 5
Richard Dobiáš SVK 2147,99 164 5 5 5 20 5 5 5 60 5 3,5 0,5 100 5 5 5 44 0 0 5 80 5 5 0 50 69 354 6
Ľubomír Širáň internet s SVK 2040,85 228 FM 5 5 5 17 5 4 5 60 1,5 5 0 100 4 1,5 5 50 1,5 5 80 5 5 2,5 50 65 357 7
Dmitry Pletnev internet RUS 2316,68 82 IM 5 5 5 20 5 0 0 60 5 5 0 100 5 5 5 50 0 4,5 5 80 5 5 44 64,5 354 8
Marek Kolčák s SVK 2208,85 129 IM 5 5 5 18 5 4 5 60 5 1,5 0,5 100 4 0 5 50 2 4,5 0 80 5 5 0 50 61,5 358 9
Jozef Kobolka internet SVK 1916,09 347 5 5 5 20 5 0 0 60 5 0,5 0,5 100 5 5 5 50 0 5 80 5 3 50 54 360 10
Oleg Tsaplin internet j RUS 5 5 5 20 4 3 3 37 5 3,5 0,5 40 4 2,5 48 3 3 5 48 0 0 50 51,5 243 11
Peter van der Heuvel internet NED 2347,05 66 IM 5 5 5 16 5 0 0 60 5 3,5 0,5 100 5 2,5 50 0 5 5 80 5 0 50 51,5 356 12
Valery Kopyl internet s UkR 2171,37 150 IM 5 5 5 20 5 0 5 60 0 2,5 0,5 78 4 5 5 38 0 0 5 80 0 4 50 51 326 13
Milan Svrček SVK 2019,24 246 5 5 0 20 5 0 5 60 0 3,5 0 100 2,5 1,5 5 50 0 3 2,5 80 5 5 0 50 48 360 14
Oto Mihalčo s SVK 2141,41 167 5 5 5 20 5 4 0 60 1,5 1,5 0,5 95 5 1,5 5 50 0 0 2,5 80 5 0 0 50 46,5 355 15
Kira Vyšinskaja internet jw RUS 5 5 5 19 5 0 0 59 0 4,5 0 92 50 80 50 24,5 350 16
Gregor Zaťko SVK 1788,48 466 5 5 0 20 5 0 0 60 0 0 0,5 99 2,5 0 2,5 49 0 0 0 80 0 0 0 50 20,5 358 17
Josef Burda s CZE 1798,11 448 0 5 0 20 0 0 0 60 0,5 0 0 90 4 0 0 50 0 0 0 80 5 5 0 50 19,5 350 18
Oliver Ralík s SVK 1750,68 502 5 0 5 12 2,5 0 0 60 0 0 0 100 4 0 0 50 1 0 0 80 0 0 0 50 17,5 352 19
Peter Gvozdják SVK 2244,07na FM 5 5 5 13 60 100 50 80 50 15 353 20
Ľuboš Oravec SVK 1606,18 676 5 0 0 20 0 1 0 60 0 0,5 0,5 100 2,5 0 2,5 50 0 0 0 80 0 0 0 50 12 360 21

 

Účastníci 28. MMS v riešení

Foto: Marián Križovenský

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.