Diagram týždňa – 48

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
I. cena
144. TT SuperProblem C 20.7.2015
white Sf6 Pa5 Pd5 Qb4 Rc4 Sg4 Ba3 Pa2 Rh2 Kd1 Bf1 black Qa8 Rd8 Sc7 Pe7 Pa6 Be6 Pb5 Pg5 Ph5 Kd3 Pf3 Se2 Pf2
1...Sc7*d5 2.Qb4-d2 + 2...Kd3*c4 3.Sg4-e3 + 3...Sd5*e3 # 1...Qa8-c6 2.Rc4-c3 + 2...Qc6*c3 3.Bf1*e2 + 3...f3*e2 # 1.Rc4-f4 ! threat: 2.Ba3-c1 threat: 3.Bf1*e2 + 3...f3*e2 # 1...Be6*d5 2.Qb4-b1 + 2...Kd3-c3 3.Qb1-b3 + 3...Bd5*b3 # 1...Sc7*d5 2.Qb4-e4 + 2...Kd3-c3 3.Qe4-e3 + 3...Sd5*e3 # 1...Qa8*d5 2.Sg4*f2 + 2...Kd3-e3 + 3.Qb4-d2 + 3...Qd5*d2 # 1...Rd8*d5 2.Rf4-d4 + 2...Rd5*d4 3.Qb4-c3 + 3...Kd3*c3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[67]
s#3 (11+13)
obrany na rovnakom poli

Štyri obrany na d5 proti tichej hrozbe sú prirodzene veľmi výraznou témou, čo sa ráta najmenej dvojnásobne, pokiaľ ide o úlohu zaslanú do turnaja na presne túto tému. Nečudo, že Z. Labai získal v 144. TT stránky SuperProblem I. cenu a navyše sa rozhodca Sven Trommler vyjadril, že predpokladá, že ide o skladbu (veľ)majstra. Veru, nemýlil sa!

(Pre poriadok: ešte K. Mlynka v tomto turnaji získal 3. čestné uznanie.)

Diagram týždňa – 35

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
3. pochvalná zmienka
Gaudium 2013-2014
white Ba7 Bd7 Pe7 Pf7 Sd6 Ke6 Sf5 Ra4 Qd3 black Pg7 Rb6 Kc5 Pe5 Pf4 Pc3 Qe3 Pf3 Bd2 Re2 Pf2
1...Qe3*d3 {a} 2.Ra4-c4 + {A} 2...Qd3*c4 # 1...Qe3-e4 {b} 2.Qd3-d5 + {B} 2...Qe4*d5 # 1.Qd3-e4 ! threat: 2.Qe4*e5 + 2...Qe3*e5 # 1...Qe3-d3 {a} 2.Qe4-d5 + {B} 2...Qd3*d5 # 1...Qe3*e4 {b} 2.Ra4-c4 + {A} 2...Qe4*c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[56]
s#2 (9+11)
recipročná zámena

Neviem, koľkí čitatelia našej stránky počuli o periodiku s latinským názvom Gaudium – po slovensky Radosť. Niektorí nie, no niektorí určite áno, keďže v ňom i viacerí slovenskí skladatelia zverejňujú svoje úlohy.

Jedna z nich priniesla gaudium jej autorovi Zoltánovi Labaiovi, ktorý v dvojročnom turnaji získal ocenenie za dvojťahový samomat. Medzi zdanlivou hrou a riešením sa vymenia pokračovania bieleho po ťahu čiernej dámy na polia d4 a e5 – teda práve na polia, na ktorých sa vyskytuje biela dáma.

Mimochodom, otvorený turnaj samomatov Gaudium 2015-2016 rozhoduje Juraj Lörinc.

Celý článok »»

Diagram týždňa – 22

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc (podľa Vukotu Nikoletića)
Zvláštne čestné uznanie
Mat Plus 2008
white Se7 Rf7 Bd6 Ph6 Sg5 Kh5 Bh3 Qh2 Re1 black Ra7 Ph7 Re5 Pf5 Kf4 Pc3 Pf3 Qg3 Pc2 Bh1
1...Qg3*h2 2.Rf7*f5 + 2...Kf4-g3 3.Rf5*f3 + 3...Bh1*f3 # 1...f3-f2 2.Sg5-e6 + 2...Kf4-f3 3.Bh3-g4 + 3...Qg3*g4 # 1.Bh3*f5 ! threat: 2.Qh2-d2 + 2...c3*d2 3.Sg5-h3 + 3...Qg3*h3 # 1...Qg3*h2 + 2.Bf5-h3 + 2...Kf4-g3 3.Rf7*f3 + 3...Bh1*f3 # 1...f3-f2 2.Se7-d5 + 2...Bh1*d5 3.Bf5-d7 + 3...Bd5*f7 # 1...Bh1-g2 2.Sg5-h3 + 2...Bg2*h3 3.Se7-g6 + 3...h7*g6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[51]
s#3 (9+10)

S veľkým oneskorením boli pred niekoľkými týždňami publikované niektoré výsledky skladateľských súťaží momentálne nefunkčného srbského magazínu kompozičného šachu. Dôvodom je v prvom rade úmrtie hlavného redaktora a duše celého magazínu, Milana Velimirovića, ktorý bol zároveň aj administrátorom webu Mat plus. No Milanov odkaz v aj v podobe webu žije a postupne likviduje resty. Bodaj by sa to darilo.

Dnešný diagram týždňa získal v súťaži samomatov zvláštne ocenenie za pridanie celej zdanlivej fázy k obsahu, ktorý je po úvodníku úplne rovnaký ako v pôvodnej skladbe Vukotu Nikoletića.

Diagram týždňa – 6

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
2. čestné uznanie
Csák-Majoros-Pásztor C 30.6.2014
white Qc7 Rc6 Pg5 Bb4 Be4 Pf4 Pc3 Kb1 black Ke8 Bh7 Pg6 Pb2 Ba1
1.Rc6-a6! 1...Bh7-g8 2.Be4*g6 + 2...Bg8-f7 3.Qc7-b8 + {(3.Ra2? Bxg6+! 4.f5!)} 3...Ke8-d7 4.Bg6-f5 + 4...Bf7-e6 5.Ra6-a7 + {(5.Ra2? Kc6!)} 5...Kd7-c6 6.Bf5-e4 + 6...Be6-d5 7.Qb8-c7 + {(7.Ra2? Kd7!)} 7...Kc6-b5 8.Be4-d3 + 8...Bd5-c4 9.Ra7-a2 9...Bc4*d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[27]
s#9 (8+5)
systematický pohyb

Maďarskí šachoví skladatelia momentálne nevydávajú špecializovaný časopis o kompozičnom šachu. No pravidelne usporadúvajú formálny turnaj pre samomaty a pomocné maty.

V jeho edícii z roku 2014 sa úspešne umiestnil samomat relatívne častých spoluautorov, Alexandra Ficu (momentálne z Prahy) a Zoltána Labaia (z Veľkého Kýra).  Jeho hlavným ťahákom je opakujúca sa konfigurácia trojice figúr bS-čS-čK, kde viazaný čierny strelec skoro musí zobrať bieleho a tak matovať. Ale vyjde to až na štvrtý raz, takže sa už istotne dá hovoriť o systematickom pohybe po diagonále.