Diagram týždňa – 124

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Papack
Gaudium 2016
white Qg8 Rh8 Rb6 Sd5 Pe5 Pf5 Pb4 Pd4 Pe4 Kf4 Be3 black Ba8 Pf7 Sh7 Pf6 Kh6 Ra5 Ph5 Pg4 Rg3 Qh3 Sf2 Bh2
1.Rb6-b5 ? threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # but 1...f6*e5 + ! 1.Rb6-b7 ? threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # but 1...Sf2*e4 ! 1.Rb6-b8 ! threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # 1...f6*e5 + 2.Kf4*e5 + 2...Rg3*e3 # 1...Sf2*e4 2.Kf4*e4 + 2...Rg3*e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[165]
s#2 (11+12)
predbežné odväzovanie

Pred časom sme si povzdychli, že vzniká veľmi málo originálnych a dobrých samomatov druhým ťahom. Avšak dnešný diagram je ďalším príkladom, že ani v tomto žánri nie je všetkým dňom koniec a stále je možné nachádzať neošúchané idey.

Riešenie má len dva varianty, ktoré navyše končia rovnakým matujúcim ťahom (ale nie rovnakým matom!). Hodnotenie úlohy asi trochu pozdvihne fakt, že v oboch hrá biela kráľovská batéria, takže je zrejmé, že nejakú techniku autor musel uplatniť, najmä keď oba maty sú s väzbou Jd5 po rôznych líniách.

Avšak pointa prichádza až v pokusových fázach. S riešením majú spoločné odväzovanie Pf6, čím vlastne vzniká hrozba. No pokiaľ sa biela veža uprace na nesprávne pole, preruší jednu z budúcich línií väzby, čo čierny môže použiť na účinnú obranu. Krásna stratégia!

Diagram týždňa – 114

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Holubec
I. cena
170. TT SuperProblem C 7.9.2016
white Pa7 Pe7 Pf7 Pb6 Kh1 black Kd7 Ph6
1.e7-e8=Q + ! 1...Kd7-d6 2.f7-f8=Q + 2...Kd6-d5 3.Qf8-b4 zugzwang. 3...h6-h5 4.b6-b7 zugzwang. 4...h5-h4 5.Qe8-d7 + 5...Kd5-e5 6.Qb4-e7 + {display-departure-file} 6...Ke5-f4 7.b7-b8=B + 7...Kf4-f3 8.a7-a8=B + 8...Kf3-f2 9.Ba8-g2 zugzwang. 9...h4-h3 10.Bb8-h2 10...h3*g2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[150]
s#10 (5+2)
premeny - 2xD, 2xS

170. tematický turnaj stránky SuperProblem bol venovaný pešiakom ako duši šachovej hry. Akákoľvek téma súvisiace s hrou pešiakov bola vítaná.

V oddelení samomatov zvíťazil dnešný diagram, na ktorom okrem kráľov a pešiakov nenájdete iný kameň. Očakávané premeny sa realizujú v menej obvyklej kombinácii, žiadna všepremena, žiadne premeny na tú istú figúru – ale dvakrát dáma a dvakrát strelec.

 

Diagram týždňa – 109

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
2. čestné uznanie
StrateGems 2014
white Qd8 Pd7 Pg6 Pe3 Sd2 Pf2 Ph2 Bd1 Rf1 Kg1 Rh1 black Pf5 Rg5 Bh5 Kg4 Ph4 Ph3 Re2
1...Rg5*g6 2.Qd8*h4 + 2...Kg4*h4 # 1.f2-f4 ? zugzwang. but 1...Bh5*g6 ! 1.Qd8-a8 ? zugzwang. but 1...Rg5*g6 ! 1.Qd8-f8 ? zugzwang. 1...Rg5*g6 2.Qf8*f5 + 2...Kg4*f5 # 1...Bh5*g6 2.f2-f3 + 2...Kg4-h5 # but 1...f5-f4 ! 1.Qd8-h8 ! zugzwang. 1...Rg5*g6 2.Qh8*h5 + 2...Kg4*h5 # 1...Bh5*g6 2.Qh8*h4 + 2...Kg4*h4 # 1...f5-f4 2.f2-f3 + 2...Kg4-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[146]
s#2 (11+7)
zámeny hier - obrán a pokračovaní

Dobré a originálne s#2 aby dnes človek hľadal s lupou, venuje sa im máloktorý skladateľ. Jedným z mála je náš Karol Mlynka, ktorý s dnešným diagramom získal ocenenie v americkom časopise.

Rozhodca Zoran Gavrilovski v úlohe ocenil dobrý novostrategický obsah, s dôrazom na trojnásobnú zámenu po 1…Rxg6 a obyčajnú zámenu po 1…Bxg6 (teda po obranách na rovnakom poli), ako aj na zámenu obrán s pokračovaním 2.f3+. Ekonómia postavenia vyzerá tiež veľmi dobre.

Diagram týždňa – 103

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Havran
1. pochvalná zmienka
Memoriál Ryčkova 2016
white Qd7 Pg6 Sc5 Kf5 Ph5 Rb4 Pd3 Bf3 Pg3 Rc2 Sg2 Ba1 black Sb7 Pg7 Pb6 Bd6 Re6 Pf6 Kd5 Pe5 Pd4 Re4 Sg4 Qh3 Pf2 Ph2 Bd1
1.Sc5-a4 ! threat: 2.Rc2-c5 + 2...b6*c5 3.Sa4-c3 + 3...d4*c3 4.Sg2-e3 + 4...Sg4*e3 # 2...Sb7*c5 3.Sa4-c3 + 3...d4*c3 4.Sg2-e3 + 4...Sg4*e3 # 1...Bd1*c2 2.Sg2-f4 + 2...e5*f4 3.Bf3*e4 + 3...Re6*e4 4.d3*e4 + 4...Bc2*e4 # 1...Qh3*g2 2.Rb4*d4 + 2...e5*d4 3.d3*e4 + 3...Re6*e4 4.Bf3*e4 + 4...Qg2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[141]
s#4 (12+15)
maty na rovnakom poli

Dá sa povedať, že dnešný diagram je plný kameňov, okolo oboch kráľov je zhluk figúr a nie je na prvý pohľad jasné, ako by mohol biely čierneho donútiť matovať. Jedine batéria Dh3-Jg4-Kf5 vyzerá nádejne po Je3+ Jxe3#. Predtým však treba odlákať Pd4 šachom Jc3+, čomu musí predchádzať zase zablokovanie c5. Tým je jasná konštrukcia hrozby.

Čierny sa proti nej môže brániť braním niektorej z figúr, ktoré ťahajú v hrozbe – 1…Sxc2 alebo 1…Dxg2. Tým sa však hrajúce figúry priblížia k poľu e4, na ktorom budú o dva ťahy matovať. Predtým však biely musí na toto pole otvoriť aj Ve6, aby sa mohol obetovať i kameň, ktorý nebude vynucovať.

Pekná analógia dvoch variantov.

Diagram týždňa – 97

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
Chess in Australia 1988
white Rf8 Bf7 Be5 Pg5 Pb4 Sg4 Ph4 Kc3 Pe3 Pg3 Rh2 Sc1 Qg1 black Pb5 Qf5 Pc4 Pa3 Pb3 Kf3 Ra2 Rb2 Pg2 Ba1
1.Bf7-g6 ? threat: 2.Bg6*f5 zugzwang. 2...Rb2-b1 # 1...Qf5*f8 {a} 2.Qg1-d1 + {A} 2...Rb2-e2 # 1...Kf3-e4 {b} 2.Qg1*g2 + {B} 2...Rb2*g2 # 1...Kf3*g4 {c} 2.Rf8*f5 {C} zugzwang. 2...Rb2-b1 # but 1...Qf5-f4 ! 1.Bf7-e6 ! threat: 2.Be6*f5 zugzwang. 2...Rb2-b1 # 1...Qf5*f8 {a} 2.Qg1*g2 + {B} 2...Rb2*g2 # 1...Kf3-e4 {b} 2.Rf8*f5 {C} zugzwang. 2...Rb2-b1 # 1...Kf3*g4 {c} 2.Qg1-d1 + {A} 2...Rb2-e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[122]
s#2 (13+10)
Lačného cyklus

Keby sa bielemu podarilo zbaviť ťahov čiernu dvojicu figúr kráľ+dáma, čierny by musel matovať ľubovoľným odchodom veže. Ale ako?

Po oboch ponúkajúcich sa ťahoch bieleho Sf7 hrozí branie čiernej dámy, ktoré zároveň pokryje obe voľné polia čK. Ťahy dámy a kráľa vedú k rôznym pokračovaniam, ktoré sa medzi zvodnosťou a riešením zacyklia v štýle Lačného. Pritom jedno z pokračovaní je opäť branie, tentoraz vežou, po čom príde tempo, zatiaľ čo v dvoch iných variantoch sa mat vežou vynúti šachom čierneho, na ktorý musí čierny zareagovať.

Škoda, že v poslednom období Ján Valuška skladá menej, než hoci v osemdesiatych rokoch…

Diagram týždňa – 93

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
4. čestné uznanie
Memoriál V. Ryčkova-60 2016
white Rf7 Sb6 Bf6 Pb5 Bf5 Sa4 Qb3 Pa2 Pc2 Pd2 Pe2 Pf2 Ka1 black Kd6 Pa3 Pg2 Ph2 Bf1 Bg1 Rh1
1.Ka1-b1 ? zugzwang. 1...Bf1*e2 2.Bf6-e5 + 2...Kd6*e5 3.f2-f4 + 3...Ke5-d6 4.Qb3-b4 + 4...Bg1-c5 # 3...Ke5-d4 4.Qb3-e3 + 4...Bg1*e3 # 3...Ke5*f4 4.Qb3-e3 + 4...Bg1*e3 # but 1...Bg1*f2 ! 1.Bf6-d8 ? zugzwang. 1...Bf1*e2 2.Rf7-f6 + 2...Kd6-e5 3.f2-f4 + 3...Ke5-d4 4.Qb3-e3 + 4...Bg1*e3 # 3...Ke5*f4 4.Qb3-e3 + 4...Bg1*e3 # 1...Bg1*f2 2.Sb6-c4 + 2...Kd6-d5 3.e2-e4 + 3...Kd5-d4 4.Qb3-d3 + 4...Bf1*d3 # but 1...Kd6-e5 ! 1.Bf6-d4 ! zugzwang. 1...Bf1*e2 2.Bd4-c5 + 2...Kd6-e5 3.f2-f4 + 3...Ke5*f4 4.Qb3-e3 + 4...Bg1*e3 # 1...Bg1*f2 2.Sb6-c4 + 2...Kd6-d5 3.e2-e4 + 3...Kd5*d4 4.Qb3-d3 + 4...Bf1*d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[145]
s#4 (13+7)
čierna polobatéria

Polobatéria pripravená na prvom rade dáva tušiť, že biely nechá jedného strelca potiahnuť v prvom ťahu a druhého potom prinúti odtiahnuť šachom v štvrtom ťahu. Ale ako presne? Biely materiál je veľmi bohatý a tak je možné vymyslieť veľa postupov, ktoré temer vychádzajú. Našťastie riešenie z nich vyčnieva úplnou analógiou dvoch variantov, takže sa rozhodne nestratí.

Diagram týždňa – 90

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michel Caillaud
1. miesto
Andernach 2014
white Bf8 Pb6 Ra5 Pb5 Qc5 Pc4 Pd3 Sf3 Pe2 Kb1 Bd1 black Pb7 Pb4 Kb3 Rc2 Sa1
1.Bf8-d6 ! 1...Kb3-c3 2.Qc5-e5 + 2...Kc3-b3 3.Qe5-e7 3...Kb3-c3 4.Bd6*b4 + 4...Kc3-b3 5.Bb4-d6 5...Kb3-c3 6.Qe7-e5 + 6...Kc3-b3 7.Qe5-c5 7...Kb3-c3 8.Qc5-a3 + 8...Sa1-b3 9.Qa3-b2 + 9...Rc2*b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[101]
s#9 (11+5)
2x Rehmova téma

Biely nemôže hneď začať manévrom 1.niečo tempové? Kc3 2.Da3+?? Jb3 3.Db2+ Vxb2#. Bráni mu v tom čierny pešiak b4. Jeho likvidáciu však kvôli matu čiernemu nemôže vykonať biela dáma, musí sa vymeniť so strelcom a potom ešte raz. Pritom pri ťahoch na d6 biely strelec 2x prekročí pole, na ktoré sa okružným manévrom presunie biela dáma. Týmto spôsobom je v úloha 2x spracovaná Rehmova téma, ktorá i bola zadaná účastníkom stretnutia v Andernachu. (Samotný jej objaviteľ v turnaji obsadil až 4. miesto.)

Diagram týždňa – 86

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
Peter Gvozdják
Cyclone 2000
white Qd8 Be8 Sg5 Rh5 Kc3 Sf2 Bg1 black Pf6 Kc5 Pg4 Pd3 Rg3 Ba2 Rb2 Sd2 Qa1 Sc1 Be1
1.Rh5-h6 ? threat: 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Rg3-e3 2.Sf2-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...f6-f5 2.Qd8-a5 + 2...Rb2-b5 # but 1...Ba2-d5 ! 1.Bg1-h2 ! threat: 2.Sf2-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Rg3-e3 2.Qd8-a5 + 2...Rb2-b5 # 1...f6-f5 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Be1*f2 2.Qd8-d4 + 2...Bf2*d4 # 1...Ba2-d5 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[107]
s#2 (7+11)
Šedejov cyklus

Keď spoja sily dvaja naši špičkoví skladatelia – GM Peter Gvozdják a IM Štefan Sovík – dá sa očakávať, že výsledok bude povšimnutiahodný. Neinak je tomu i v prípade samomatu na diagrame. V priezračnej forme temer až neuveriteľnej pre s#2 spracúva tzv. Šedejov cyklus. Tak sa v terminológii zavedenej monografiou Cyclone nazýva cyklická zámena hrozby a pokračovaní po dvoch rovnakých obranách. Pozícia sa okrem toho vyznačuje absenciou bielych pešiakov a prekrásnou analógiou hry na líniách.

Diagram týždňa – 82

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
V. cena
Olympijský turnaj Baku 2016
white Qb8 Bc8 Bd8 Pa6 Rc6 Pd6 Rb5 Kc5 Sh5 Pa3 black Pa7 Ke5 Pa4 Pb4 Sc4 Pf4 Ph4 Pd3 Pe3 Rc2 Bd2 Rc1 Qe1
1.Bc8-g4 ! threat: 2.Bd8-f6 + 2...Ke5-e4 3.Qb8-e8 + 3...Sc4-e5 # 1...Rc2-c3 2.Kc5*b4 + 2...Ke5-d4 3.Rc6*c4 + 3...Rc3*c4 # 2...Ke5-e4 3.Rc6*c4 + 3...Rc3*c4 # 1...Bd2-c3 2.Kc5*c4 + 2...Ke5-e4 3.Sh5-f6 + 3...Bc3*f6 # 1...Ke5-e4 2.Sh5-f6 + 2...Ke4-e5 3.d6-d7 + 3...Sc4-d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[111]
s#3 (10+13)
Grimshaw, kráľovská batéria

Temer každá šachová olympiáda so sebou prináša aj skladateľský turnaj. Jeho víťazi sú odmeňovaní i medailami. Dnešný diagram síce na medailu nedosiahol, no piata cena je i tak vynikajúcim úspechom nášho skúseného IM. V úlohe je možné nájsť najmä dvojicu variantov po obranách čierneho na poli c3, kde sa navzájom prerušujú veža a strelec, po čom nasledujú ťahy bieleho kráľa na sprístupnené polia, čím vystrelí kráľovská batéria. Rozhodca G. Kozjura tento obsah pochválil slovom „klasika“.

Diagram týždňa – 71

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Torsten Linss
II. cena
mpk-blätter 2012-2013
white Kh8 Pb7 Pd7 Pf7 Qd5 black Kd8 Rc6
1.b7-b8=Q + ! 1...Rc6-c8 2.f7-f8=R + 2...Kd8-e7 3.Qb8-b4 + 3...Rc8-c5 4.Qb4-e1 + 4...Ke7*f8 5.Qd5-f3 + 5...Rc5-f5 6.d7-d8=Q + 6...Kf8-f7 7.Qf3-h5 + 7...Rf5*h5 # 1...Kd8-e7 2.f7-f8=B + 2...Ke7-f6 3.Qb8-e5 + 3...Kf6-g6 4.Qd5-e4 + 4...Kg6-f7 5.d7-d8=S + 5...Kf7*f8 6.Qe4-f4 + 6...Rc6-f6 7.Qf4-h6 + 7...Rf6*h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[99]
s#7 (5+2)
všepremena

Voľné postavenie čiernej veže a miniatúrny materiál na diagrame dávajú tušiť, že v samomate siedmym ťahom nebude čas na nejaké tiché ťahy. Navyše postavenie troch bielych pešiakov na siedmom rade naznačuje, že biely si bude musieť premeniť nejaké figúry. A v riešení tomu skutočne tak bude. Popri dámskej premene v úvodníku, ktorá rozdelí hru na dva varianty, ostatní dvaja pešiaci predvedú klasickú všepremenu, ktorú je v samomate predsa len ľahšie namotivovať ako v priamej úlohe. Každopádne ide o výborný výsledok systematickej práce Torstena Linssa, o ktorej mal pred nejakým časom i mimoriadne zaujímavú prednášku v Marianke.