Diagram týždňa – 33

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič & Tomáš Peitl
IV.-V. cena e.a.
Azemmour Ostróda 2015
white Ka8 Rd8 Re6 Ph5 Pa4 Pc4 Pd4 Se3 Pg2 Ph2 black Bb8 Pb7 Pf7 Pb6 Pf6 Pg6 Rb3 Sc3 Kd3 Qg3 Ra2 Bb1 Se1
1...Se3-c2 2.Kd3*c4 Ka8*b7 3.Qg3-d3 Re6-c6 # 1...Rd8-c8 2.Kd3*d4 h5*g6 3.Se1-d3 Se3-f5 # 1...Re6-d6 2.Kd3-e4 h2*g3 3.Bb1-d3 Rd8-e8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[63]
h#2,5 (10+13)
3.1.1.1.1
cyklus funkcií bielych figúr Je3, Vd8, Ve6
3. čierne ťahy na rovnakom poli

Zo svetového kongresu v poľskej Ostróde sme zatiaľ priniesli informáciu o riešiteľských úspechoch slovenských reprezentantov, menovite o čerstvom IM Tomášovi Peitlovi. Avšak Slovensko získalo i viacero ocenení v tradičných skladateľských turnajoch, o čom snáď tiež čoskoro bude na našom webe článok. Dnes ako diagram týždňa vyberáme pomocný mat ozdobený cenou v turnaji organizovanom Abdelazizom Onkoudom z Maroka, ktorého autorská dvojica bodovala ešte i v izraelskom turnaji Sabra.

Diagram týždňa – 30

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Steven Dowd
Mirko Degenkolbe
Cena
Phénix 2009
white Pg6 Pd5 Pg5 Pd4 Kh4 Pb3 Pc2 Pf2 Sa1 black Kh8 Pd7 Pg7 Pf5 Pb4 Pf4 Pc3 Pf3 Pa2
1...Kh4-h3 2.Kh8-g8 Kh3-h2 3.Kg8-f8 Kh2-h1 4.Kf8-e7 d5-d6 + 5.Ke7*d6 d4-d5 6.Kd6*d5 Kh1-g1 7.Kd5-e4 Kg1-f1 8.d7-d5 Kf1-e1 9.d5-d4 Ke1-d1 10.d4-d3 c2*d3 + 11.Ke4*d3 Sa1-c2 12.a2-a1=S Sc2-d4 13.Sa1-c2 Sd4-e6 14.Sc2-d4 Se6-c5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[35]
h#13,5 (9+9)
tempo
prenasledovanie

Dnes tu máme svojím spôsobom klasický mnohoťahový pomocný mat. Na diagrame je všetko je zablokované, okrem kráľov a mierne pešiakov. Obe strany musia pomôcť s rozhýbaním pozície, keď čierny kráľ vezme dvojicu bielych pešiakov. Potom sa obetuje Pd7, čím sa uvoľní Ja2, ktorého ešte chvíľu prenasleduje premenený Pa2 v koži jazdca.

No pointa je niekde úplne inde. Je v treťom ťahu bieleho. Málokto by čakal, že biely kráľ bude musieť potiahnuť do rohu. Ide o stratu tempa, ktorá je v tejto podobe, pri otvorenom postavení tempujúceho kráľa, relatívne raritným zjavom. Darmo, jazdci sú na podobné triky ako stvorení. V tomto prípade najmä zamurovaný biely jazdec.

Diagram týždňa – 28

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
II. cena
Arnoldo Ellerman MT 2013-2014
white Bb7 Sd7 Kg4 Rh4 Pc2 Sb1 black Qh8 Be7 Bf7 Ph7 Sb5 Pg5 Pb4 Kc4 Rf3 Pg3 Rd1 Sg1
1.Rf3-c3 Kg4-f5 + 2.Rd1-d4 Sb1-d2 # 1.Be7-c5 Kg4*g5 + 2.Qh8-d4 Sd7-e5 # 1.Bf7-d5 Kg4-h5 + 2.Sb5-d4 Bb7-a6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[55]
h#2 (6+12)
3.1.1.1
kráľovská batéria
priviazanie čiernych kameňov na rovnakom poli

Memoriál argentínskeho majstra Arnolda Ellermana bol vypísaný vo viacerých oddeleniach, čo sa odrazilo aj na bohatej účasti slovenských skladateľov. Úspech zaznamenali postupne v #2 Zoltán Labai (3. č. u.), v h#2 Ladislav Salai jr. & Emil Klemanič (II. cena) a Emil Klemanič (III. cena), v s# Jozef Holubec (p. z.), v exoúlohách bez exokameňov Juraj Lörinc (1. č. u.) a Karol Mlynka (3. č. u.), v exoúlohách s exokameňmi Juraj Lörinc (p. z.) a nakoniec v štúdiách na remízu Michal Hlinka & Ľuboš Kekely (I. cena).

Na diagram sme vybrali zrozumiteľný pomocný mat, v ktorom nájdeme hru bielej kráľovskej batérie a priviazanie troch rôznych čiernych kameňov na tom istom poli.

Diagram týždňa – 26

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oliver Ralík
I. cena
6.TT Phénix 1993-94
white Ka8 Bb3 black Ke8 Re7 Pg6 Rb5
1...Bb3-e6 2.Rb5-h5 Be6-d7 + 3.Ke8-f7 Ka8-b7 4.g6-g5 Kb7-c6 5.Kf7-g6 Kc6-d5 6.Re7-g7 Kd5-e4 7.Rh5-h6 Ke4-f3 8.Kg6-h5 Kf3-g3 9.Rg7-g6 Bd7-g4 # 1...Bb3-c4 2.Rb5-b4 Bc4-b5 + 3.Ke8-f7 Ka8-b8 4.g6-g5 Kb8-c8 5.Kf7-g6 Kc8-d8 6.Re7-h7 Kd8-e8 7.Rh7-h4 Ke8-f8 8.Kg6-h5 Kf8-g7 9.Rb4-g4 Bb5-e8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[54]
h#8,5 (2+4)
2.1.1...
pochod kráľa

Tvorba čerstvého sedemdesiatnika Olivera Ralíka (je vypísaný aj jubilejný turnaj) nie je svojím rozsahom veľká, no možno v nej nájsť skutočne výborné skladby. Medzinárodne najznámejšou je možno dnešný diagram týždňa a to hneď z dvoch dôvodov. Prvý raz sa do povedomia verejnosti mohol dostať ako jedna z úloh riešených na opene počas svetového kongresu v Bratislave 1993. Druhý raz zase po suverénnom víťazstve v tematickom turnaji v onehdy špičkovom francúzskom časopise Phénix. Turnaj bol venovaný lineárnym kráľovským pochodom a Oliver ich ukázal vo vodorovnej i diagonálnej podobe len s použitím šiestich kameňov. Dnes by to možno skladal počítač, ale pred 22 rokmi to bola čistá ručná práca.

Diagram týždňa – 24

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
2. čestné uznanie
Moskovský turnaj 2014
white Kg7 Se6 Bg6 Sd5 Rb2 black Qd8 Bg8 Pa5 Pc5 Bg5 Kc4 Pd2 Rd1
1.Rd1-b1 Rb2-b5 2.Rb1-b3 Rb5*c5 # 1.Bg8-h7 Bg6-b1 2.Bh7-d3 Bb1-a2 # 1.Bg5-f6 + Kg7-h6 2.Bf6-c3 Sd5-e3 # 1.Qd8-f6 + Kg7*g8 2.Qf6-c3 Sd5-b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[38]
#2 (5+8)
4.1.1.1
blokovanie
Bristol
HOTF

Moskovský turnaj v šachovej skladbe sa zameriava na kompozície s najviac 15 kameňmi. Je organizovaný vo všetkých klasických oddeleniach okrem exoúloh: v dvojťažkách, trojťažkách, mnohoťažkách, štúdiách, pomocných matoch a samomatoch.

Naša úspešná dvojica v roku 2014 bodovala približne v strede poradia vyznamenaných pomocných matov 2. ťahom. Okrem nich ešte Zoltán Labai získal pochvalnú zmienku.

Obsah ich úlohy so štyrmi riešeniami je moderne rozdelený do dvoch dvojíc vzájomne príbuzných riešení.  Všetky riešenia pritom majú spoločné blokovanie poľa okolo kráľa čiernym.

 

Diagram týždňa – 21

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Franz Pachl
Markus Manhart
I. cena
Phénix 1993
white Sc6 Qg6 Be5 Rg5 Pd4 Re4 Kf1 black Sd7 Pf7 Pe6 Qf6 Pa5 Kc4 Pg4 Pf3 Sf2 Ra1 Bd1
a) 1.Sd7*e5 Re4-e3 2.Se5*g6 Rg5-c5 # b) wSc6-->b4 1.Sf2*e4 Be5-d6 2.Se4*g5 Qg6-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[47]
h#2 (7+11)
b) Jc6->b4
rozšírený Zilahi
diagonálno-ortogonálna transformácia

Téma Zilahi je v pomocných matoch mimoriadne obľúbenou. Jej podstatou je recipročná zámena funkcií bielych kameňov v podobe matujúci kameň – braný kameň.

V dnešnom diagrame týždňa je téma Zilahi rozšírená dokonca na dvojicu braných bielych figúr v každom riešení (SD-VV), pričom druhá dvojica spoločne vytvára matovú sieť. Veľmi efektné je pritom zdôvodnenie druhých ťahov čierneho – v pozícii, ktorá rozhodne nevyzerá zablokovane, má čierny vždy jediný správny odskok jazdcom.

Diagram týždňa – 19

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
I. cena
114. TT SuperProblem 2014
white Rg5 Pa4 Kh4 Pc3 Pf3 Sh3 black Pd7 Pe7 Sg7 Bc6 Bf6 Pa5 Kc5 Pd5 Pe5 Pb4 Sc4 Pd4 Pe4 Rc1
1.Sc4-b6 c3*d4 + 2.e5*d4 Sh3-f2 3.Rc1-c4 Sf2*e4 # 1.d7-d6 f3*e4 2.d5*e4 c3*b4 + 3.Kc5-d5 Sh3-f4 # 1.Kc5-d6 Kh4-g4 2.Kd6-e6 Rg5-g6 3.Sc4-d6 Sh3-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[37]
h#3 (6+14)
3.1.1.1.1.1
modelové maty s väzbou

Jedným z najaktívnejších serverov v oblasti kompozičného šachu je v poslednom období ruský server SuperProblem. Pravidelne organizuje tematické turnaje, dosiaľ ich vypísal viac ako 130. Chvályhodné je aj to, že turnaje sú rýchlo rozhodované a výsledky promptne publikované.

Nás veľmi potešil výsledok 114. tematického turnaja, kde (nielen) prvú cenu získala autorská dvojica, ktorú sme si už v diagrame týždňa predstavili. Predpísanou témou bola štvorica čiernych pešiakov v strede šachovnice v pomocnom mate. Dnešný diagram má tri riešenia, všetky končia modelovými matmi s väzbou.

Diagram týždňa – 17

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Viktoras Paliulionis
1. pochvalná zmienka
Tode Ilievski 60 - Orbit 2012
white Kf5 Sb4 Sc4 black Kc3 Qc1
1.Qc1-g1 Sb4-a2 + 2.Kc3-c2 Kf5-e4 3.Kc2-d1 Ke4-d3 4.Qg1-e1 Sc4-b2 # 1.Qc1-h1 Sc4-b2 2.Kc3-d2 Kf5-f4 3.Kd2-e1 Kf4-e3 4.Qh1-f1 Sb4-c2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[30]
h#4 (3+2)
2 riešenia
echo
ideálne maty

Pomocný mat z diagramu má len málo kameňov, no napriek tomu je čierna dáma parádne skrotená. Prvé ťahy oboch riešení po prvom rade umožňujú umiestnenie čierneho kráľa do matovej siete (ktorého dole pustí príslušný biely jazdec) a zároveň i priblíženie bieleho kráľa. Následne čierna dáma zablokuje pole vedľa čierneho kráľa a druhý biely jazdec matuje.

Najkrajším momentom je skutočnosť, že napriek existencii viacerých možných ciest čiernej dámy z c1 na pole, ktoré je potrebné blokovať (e1/f1), je možná vždy jediná z nich – a to práve tá s kyvadlovým pohybom dámy po prvom rade.

Diagram týždňa – 15

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
Jozef Holubec
3. čestné uznanie
G. Čumakov 70 JT C 9.4.2012
white Pa4 Pe4 Ke1 black Pa6 Pe6 Bd3 Pg3 Kh3 Pe2 Pg2 Ph2
1.g2-g1=B a4-a5 2.Bg1-b6 a5*b6 3.Kh3-g2 b6-b7 4.Kg2-g1 b7-b8=Q 5.h2-h1=R Qb8*g3 # 1.Bd3-b5 a4*b5 2.g2-g1=S b5*a6 3.h2-h1=Q a6-a7 4.Qh1*e4 a7-a8=Q 5.Qe4-g4 Qa8-h1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[32]
h#5 (3+8)
2 riešenia
AUW

Pravidelne preberám hromadu pomocných matov z posledných rokov, keď hľadám vhodných kandidátov pre Okienko do sveta v časopise PAT A MAT. Nedávno som narazil na tento úspešný dlhší pomocník slovenskej dvojice, o ktorom som zatiaľ nechyroval.

Absencia bielych figúr okrem kráľa a dvojica bielych pešiakov ďaleko od čierneho kráľa naznačujú, že v úlohe pôjde o premeny. Zdanie v tomto prípade neklame. No hlavný obsah nespočíva v premenách bielych, ale čiernych pešiakov. V každom riešení sú dve a dohromady vytvárajú klasickú všepremenu, teda štvoricu premien na štyri rôzne figúry.

Diagram týždňa – 11

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
507 KoBulChess 23.1.2015
white Ph5 Pe3 Pe2 Pg2 Bf1 Kg1 black Pe7 Ph6 Pc4 Pe4 Kc3 Pg3
1.Kc3-b4 Kg1-h1 2.c4-c3 Kh1-g1 3.c3-c2 Kg1-h1 4.c2-c1=S Kh1-g1 5.Sc1*e2 + Kg1-h1 6.Se2-f4 Bf1-c4 7.Sf4-g6 h5*g6 8.Kb4-c5 g6-g7 9.Kc5-d6 g7-g8=Q 10.Kd6-e5 Qg8-e6 # 1.Kc3-d2 Kg1-h1 2.Kd2*e3 Kh1-g1 3.Ke3-f4 e2-e3 + 4.Kf4-f5 Bf1-e2 5.e7-e6 Be2-f3 6.e4*f3 g2*f3 7.g3-g2 Kg1-f2 8.g2-g1=R f3-f4 9.Rg1-g6 Kf2-f3 10.Rg6-f6 e3-e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[36]
h#10 (6+6)
2 riešenia

Internetové magazíny si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Viaceré z nich pravidelne zverejňujú už aj originály, napríklad Julia’s Fairies, KoBulChess alebo SuperProblem. Aktívni sú v nich aj niektorí slovenskí skladatelia. Príkladom je dnešný diagram týždňa, ktorý sa objavil na webe v januári.

Ide o pomocný mat 10. ťahom, ktorý má dve riešenia. To je veľmi nezvyčajná kombinácia, no navyše obe riešenia majú spoločné dôležité prvky: rozohranie Sf1 a slabú čiernu premenu. Málokedy sa taký dlhý pomocný mat s dvomi fázami tak dobre vydarí.