Diagram týždňa – 24

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
2. čestné uznanie
Moskovský turnaj 2014
white Kg7 Se6 Bg6 Sd5 Rb2 black Qd8 Bg8 Pa5 Pc5 Bg5 Kc4 Pd2 Rd1
1.Rd1-b1 Rb2-b5 2.Rb1-b3 Rb5*c5 # 1.Bg8-h7 Bg6-b1 2.Bh7-d3 Bb1-a2 # 1.Bg5-f6 + Kg7-h6 2.Bf6-c3 Sd5-e3 # 1.Qd8-f6 + Kg7*g8 2.Qf6-c3 Sd5-b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[38]
#2 (5+8)
4.1.1.1
blokovanie
Bristol
HOTF

Moskovský turnaj v šachovej skladbe sa zameriava na kompozície s najviac 15 kameňmi. Je organizovaný vo všetkých klasických oddeleniach okrem exoúloh: v dvojťažkách, trojťažkách, mnohoťažkách, štúdiách, pomocných matoch a samomatoch.

Naša úspešná dvojica v roku 2014 bodovala približne v strede poradia vyznamenaných pomocných matov 2. ťahom. Okrem nich ešte Zoltán Labai získal pochvalnú zmienku.

Obsah ich úlohy so štyrmi riešeniami je moderne rozdelený do dvoch dvojíc vzájomne príbuzných riešení.  Všetky riešenia pritom majú spoločné blokovanie poľa okolo kráľa čiernym.

 

Diagram týždňa – 21

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Franz Pachl
Markus Manhart
I. cena
Phénix 1993
white Sc6 Qg6 Be5 Rg5 Pd4 Re4 Kf1 black Sd7 Pf7 Pe6 Qf6 Pa5 Kc4 Pg4 Pf3 Sf2 Ra1 Bd1
a) 1.Sd7*e5 Re4-e3 2.Se5*g6 Rg5-c5 # b) wSc6-->b4 1.Sf2*e4 Be5-d6 2.Se4*g5 Qg6-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[47]
h#2 (7+11)
b) Jc6->b4
rozšírený Zilahi
diagonálno-ortogonálna transformácia

Téma Zilahi je v pomocných matoch mimoriadne obľúbenou. Jej podstatou je recipročná zámena funkcií bielych kameňov v podobe matujúci kameň – braný kameň.

V dnešnom diagrame týždňa je téma Zilahi rozšírená dokonca na dvojicu braných bielych figúr v každom riešení (SD-VV), pričom druhá dvojica spoločne vytvára matovú sieť. Veľmi efektné je pritom zdôvodnenie druhých ťahov čierneho – v pozícii, ktorá rozhodne nevyzerá zablokovane, má čierny vždy jediný správny odskok jazdcom.

Diagram týždňa – 19

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
I. cena
114. TT SuperProblem 2014
white Rg5 Pa4 Kh4 Pc3 Pf3 Sh3 black Pd7 Pe7 Sg7 Bc6 Bf6 Pa5 Kc5 Pd5 Pe5 Pb4 Sc4 Pd4 Pe4 Rc1
1.Sc4-b6 c3*d4 + 2.e5*d4 Sh3-f2 3.Rc1-c4 Sf2*e4 # 1.d7-d6 f3*e4 2.d5*e4 c3*b4 + 3.Kc5-d5 Sh3-f4 # 1.Kc5-d6 Kh4-g4 2.Kd6-e6 Rg5-g6 3.Sc4-d6 Sh3-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[37]
h#3 (6+14)
3.1.1.1.1.1
modelové maty s väzbou

Jedným z najaktívnejších serverov v oblasti kompozičného šachu je v poslednom období ruský server SuperProblem. Pravidelne organizuje tematické turnaje, dosiaľ ich vypísal viac ako 130. Chvályhodné je aj to, že turnaje sú rýchlo rozhodované a výsledky promptne publikované.

Nás veľmi potešil výsledok 114. tematického turnaja, kde (nielen) prvú cenu získala autorská dvojica, ktorú sme si už v diagrame týždňa predstavili. Predpísanou témou bola štvorica čiernych pešiakov v strede šachovnice v pomocnom mate. Dnešný diagram má tri riešenia, všetky končia modelovými matmi s väzbou.

Diagram týždňa – 17

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Viktoras Paliulionis
1. pochvalná zmienka
Tode Ilievski 60 - Orbit 2012
white Kf5 Sb4 Sc4 black Kc3 Qc1
1.Qc1-g1 Sb4-a2 + 2.Kc3-c2 Kf5-e4 3.Kc2-d1 Ke4-d3 4.Qg1-e1 Sc4-b2 # 1.Qc1-h1 Sc4-b2 2.Kc3-d2 Kf5-f4 3.Kd2-e1 Kf4-e3 4.Qh1-f1 Sb4-c2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[30]
h#4 (3+2)
2 riešenia
echo
ideálne maty

Pomocný mat z diagramu má len málo kameňov, no napriek tomu je čierna dáma parádne skrotená. Prvé ťahy oboch riešení po prvom rade umožňujú umiestnenie čierneho kráľa do matovej siete (ktorého dole pustí príslušný biely jazdec) a zároveň i priblíženie bieleho kráľa. Následne čierna dáma zablokuje pole vedľa čierneho kráľa a druhý biely jazdec matuje.

Najkrajším momentom je skutočnosť, že napriek existencii viacerých možných ciest čiernej dámy z c1 na pole, ktoré je potrebné blokovať (e1/f1), je možná vždy jediná z nich – a to práve tá s kyvadlovým pohybom dámy po prvom rade.

Diagram týždňa – 15

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
Jozef Holubec
3. čestné uznanie
G. Čumakov 70 JT C 9.4.2012
white Pa4 Pe4 Ke1 black Pa6 Pe6 Bd3 Pg3 Kh3 Pe2 Pg2 Ph2
1.g2-g1=B a4-a5 2.Bg1-b6 a5*b6 3.Kh3-g2 b6-b7 4.Kg2-g1 b7-b8=Q 5.h2-h1=R Qb8*g3 # 1.Bd3-b5 a4*b5 2.g2-g1=S b5*a6 3.h2-h1=Q a6-a7 4.Qh1*e4 a7-a8=Q 5.Qe4-g4 Qa8-h1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[32]
h#5 (3+8)
2 riešenia
AUW

Pravidelne preberám hromadu pomocných matov z posledných rokov, keď hľadám vhodných kandidátov pre Okienko do sveta v časopise PAT A MAT. Nedávno som narazil na tento úspešný dlhší pomocník slovenskej dvojice, o ktorom som zatiaľ nechyroval.

Absencia bielych figúr okrem kráľa a dvojica bielych pešiakov ďaleko od čierneho kráľa naznačujú, že v úlohe pôjde o premeny. Zdanie v tomto prípade neklame. No hlavný obsah nespočíva v premenách bielych, ale čiernych pešiakov. V každom riešení sú dve a dohromady vytvárajú klasickú všepremenu, teda štvoricu premien na štyri rôzne figúry.

Diagram týždňa – 11

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
507 KoBulChess 23.1.2015
white Ph5 Pe3 Pe2 Pg2 Bf1 Kg1 black Pe7 Ph6 Pc4 Pe4 Kc3 Pg3
1.Kc3-b4 Kg1-h1 2.c4-c3 Kh1-g1 3.c3-c2 Kg1-h1 4.c2-c1=S Kh1-g1 5.Sc1*e2 + Kg1-h1 6.Se2-f4 Bf1-c4 7.Sf4-g6 h5*g6 8.Kb4-c5 g6-g7 9.Kc5-d6 g7-g8=Q 10.Kd6-e5 Qg8-e6 # 1.Kc3-d2 Kg1-h1 2.Kd2*e3 Kh1-g1 3.Ke3-f4 e2-e3 + 4.Kf4-f5 Bf1-e2 5.e7-e6 Be2-f3 6.e4*f3 g2*f3 7.g3-g2 Kg1-f2 8.g2-g1=R f3-f4 9.Rg1-g6 Kf2-f3 10.Rg6-f6 e3-e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[36]
h#10 (6+6)
2 riešenia

Internetové magazíny si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Viaceré z nich pravidelne zverejňujú už aj originály, napríklad Julia’s Fairies, KoBulChess alebo SuperProblem. Aktívni sú v nich aj niektorí slovenskí skladatelia. Príkladom je dnešný diagram týždňa, ktorý sa objavil na webe v januári.

Ide o pomocný mat 10. ťahom, ktorý má dve riešenia. To je veľmi nezvyčajná kombinácia, no navyše obe riešenia majú spoločné dôležité prvky: rozohranie Sf1 a slabú čiernu premenu. Málokedy sa taký dlhý pomocný mat s dvomi fázami tak dobre vydarí.

Diagram týždňa – 5

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
I. cena
Gravjura 2014
white Kc7 Pc2 Pf2 black Sf7 Kd5 Be4 Be3 Rg1
1.Kd5-d4 Kc7-b6 2.Be4-d3 Kb6-a5 3.Rg1-g5 + Ka5-b4 4.Rg5-d5 f2-f3 5.Sf7-e5 c2-c3 # 1.Be3-d4 Kc7-b7 2.Sf7-d8 + Kb7-a6 3.Rg1-g6 + Ka6-b5 4.Rg6-d6 f2-f4 5.Sd8-e6 c2-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[26]
h#5 (3+5)
2.1.1...
Avanta
farebné echo

Ako ustupuje popularita miniatúr (skladieb s maximálne 7 kameňmi) kvôli vyskladanosti, postupne ich miesto u milovníkov malých žánrov získavajú tzv. gravury s 8-10 kameňmi. V bašte malých žánrov Rusku už pre ne organizujú i špecializovaný turnaj.

V roku 2014 sa v nich darilo i slovenským autorom. V oddelení #2 získal 5. č. u. Karol Mlynka, v #n III. cenu Oto Mihalčo, v h#3 nezvyčajnú zvláštnu p. z. Alexander Fica (aj keď už nie je až tak úplne náš…) a v dlhých h# I. cenu expert na echovú hru Daniel Novomeský. Rozhodcovi Igorovi Agapovovi sa okrem iného páčila hra bielych pešiakov na motívy témy Avanta (v ktorej podobne hrajú pešiaci stojaci vedľa seba).