Diagram týždňa – 43

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
II. cena
Uraľskij Problemist 2011
venované A. Žuravľovovi
white Sc7 Ra5 Rc5 Pg5 Bf4 Sg4 Qh4 Pd3 Kg3 Bc2 black Rf8 Qg8 Sd7 Sb6 Pe6 Kd4 Pe3 Pf3 Pd2 Re1 Bf1
1...Qg8*g5 {x} 2.Sc7*e6 # 1...e3-e2 {y} 2.Bf4-e3 # 1.Bf4-d6 ? {A} threat: 2.Sg4-f6 # {B} 2.Sc7-b5 # {C} 1...Sd7*c5 {a} 2.Bd6-e5 # {D} but 1...Bf1*d3 ! 1.Sg4-f6 ! {B} threat: 2.Bf4-d6 # {A} 2.Bf4-e5 # {D} 1...Sd7*c5 {a} 2.Sc7-b5 # {C} 1...Qg8*g5 + {x} 2.Bf4*g5 # 1...e3-e2 {y} 2.Bf4*d2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[72]
#2 (10+11)
kombinácia Papack-Žuravľov
zámena matov

Získať cenu v niektorej ruskej súťaži priamych matov, či už dvojťažiek, trojťažiek alebo mnohoťažiek, je pre ne-post-sovietskych autorov ťažkou úlohou. Petrovi Gvozdjákovi sa to podarilo.

Tematicky je skladba veľmi originálna. Zvodnosť i riešenie majú dvojicu hrozieb, z ktorých jedna sa vymieňa s prvým ťahom a druhá s matom po tej istej obrane (le Grand). K tomu treba prirátať šikovnú zámenu dvoch matov medzi zdanlivou hrou a riešením.

Diagram týždňa – 39

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
III. cena
PAT A MAT 2009
white Bd7 Pe6 Pf6 Sg6 Pb5 Sf5 Kh5 Rf4 Pg4 Ba3 Pc2 Ph2 Qf1 black Pb6 Kd5 Pa4 Pd4 Pc3 Sf3 Ph3 Re2 Sg1
1...Re2-e1{(1...Ve2~)} 2.Sf5-e7 # {display-departure-square} 1...Re2-e5 2.Sg6-e7 # {display-departure-square} 1...d4-d3 2.Sf5-e7 # {display-departure-square} 1.Ba3-d6 ? zugzwang. 1...Re2-e1{(1...Ve2~)} 2.Sg6-e7 # {display-departure-square} 1...Re2*e6 2.Bd7-c6 # 1...d4-d3 2.Sg6-e7 # {display-departure-square} 1.Rf4-e4 ! zugzwang. 1...Re2-e1{(1...Ve2~)} 2.Bd7-c6 # 1...Re2*e4 2.Sf5-e7 # {display-departure-square} 1...d4-d3 2.Bd7-c6 # 1...Kd5-c4 2.Sf5-e3 # 1...Kd5*e4 2.Bd7-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[70]
#2 (13+9)
medzifázová cyklická predĺžená obrana

V májovom čísle anglického The Problemistu použil vedúci rubriky vybraných dvojťažiek David Shire v komentári k dnešnému diagramu týždňa viacero veľmi pochvalných výrazov. Celý odstavec zakončil slovami: „How does he [amazing man Lačný] produce these effects? Ľudovít Lačný continues to excel as a composer of huge imagination, mystery and technique.“ Do slovenčiny sa to dá preložiť napr. takto: „Ako [úžasný človek Lačný] produkuje tieto efekty? Ľudovít Lačný naďalej vyniká ako skladateľ obrovskej predstavivosti, tajomnosti a techniky.

Áno. Nech je ešte dlho tak.

Diagram týždňa – 32

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
I. cena
138. TT SuperProblem 2015 (v)
white Bb8 Rc7 Sd7 Pb6 Pe6 Rh5 Pg4 Bf3 Kh3 Ph2 Qd1 Ph4 black Ka8 Pb7 Pe7 Bd5 Pd4 Qb3 Pg3 Bf2 Rc1 Se1
1.Rh5-h8 ! threat: 2.Bb8-a7 # 1...Qb3*f3 {A} 2.Qd1-a4 # 1...Bd5*e6 {B} 2.Bf3*b7 # 1...Rc1*c7 2.Bb8*c7 # 1...Qb3*b6 2.Sd7*b6 # 1.g3-g2 ! threat: 2.g2-g1=S # 1...Qd1*e1 2.Qb3*f3 # {A} 1...g4-g5 2.Bd5*e6 {B}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[60]
#2 (12+10)
duplex
zámena funkcie ťahov

Duplex v šachovej úlohe má jednoduchý význam: predpísanú výzvu je potrebné splniť za obe strany. Využíva sa najmä v pomocných matoch, no 138. tematický turnaj webovej stránky SuperProblem bol venovaný duplexom v priamych matových úlohách.

V turnaji exceloval Karol Mlynka, ktorý získal 3. čestné uznanie, III. cenu a nakoniec i diagramovú I. cenu. V pôvodnej verzii bolo možné obom fázam dokopy vytknúť len očividný úvodník, keď matuje  čierny, no okrem pridania Ph4 v novej verzii je na druhej miske váh mnoho dobrého, pričom vyčnieva nezvyčajná zámena funkcie ťahov 1…Dxf3 a 1…Sxe6 obrana – mat. Skvelé!

Diagram týždňa – 31

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Herbert Ahues
I. cena
Die Schwalbe 1994
white Bh7 Rc6 Pd5 Pc4 Pe4 Sf4 Rh4 Bc3 Se3 Ka1 Qb1 black Ra8 Sg7 Ke5 Bh5 Rd4 Pa3 Pe2 Sf2
1.Se3-c2 ? threat: 2.Bc3*d4 # 1...Bh5-g6 2.Sf4*g6 # but 1...Bh5-g4 ! 1.Se3-f5 ? threat: 2.Bc3*d4 # 1...Sf2-d3 2.Sf4*d3 # but 1...Sf2-g4 ! 1.c4-c5 ! threat: 2.Se3-c4 # 1...Sf2-g4 2.Sf4-d3 # 1...Bh5-g4 2.Sf4-g6 # 1...Ra8-a4 2.Qb1-b8 # 1...Sg7-e6 2.Rc6*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[59]
#2 (11+8)
téma H v skrytej forme

V júli sme sa dozvedeli o smrti nemeckého veľmajstra v šachovej skladbe Herberta Ahuesa (2.3.1922 – 11.7.2015). Bol známy najmä svojimi dvojťažkami, preto sme na diagram vybrali jednu z jeho typických a zároveň úspešných skladieb z oblasti líniových kombinácií. Na vyvrátenie dvoch pokusov čierny využije prerušenie jednej z troch bielych línií prvými ťahmi bieleho k e4. Vyvrátenia skryte prerušia líniu Vh4, pretože pri pokuse bieleho matovať pôvodne pripraveným spôsobom sa ukáže, že e4 sa stane voľným poľom.

Diagram týždňa – 27

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
2. čestné uznanie
JT Ján Valuška 2008-2009
white Kg8 Sb6 Ra5 Bd5 Ba3 Se1 Qf1 black Pc5 Ke5
1.Qf1-f7 ? zugzwang. 1...Ke5-d6 {a} 2.Sb6-c4 # 1...c5-c4 2.Se1-f3 # but 1...Ke5-d4 ! {b} 1.Se1-g2 ? threat: 2.Qf1-f4 # {A} 1...Ke5-d4 {b} 2.Ba3-b2 # but 1...Ke5-d6 ! {a} 1.Kg8-f7 ? threat: 2.Qf1-f6 # {B} 1...Ke5-d6 {a} 2.Qf1-f4 # {A} but 1...Ke5-d4 ! {b} 1.Ba3-c1 ? threat: 2.Qf1-f4 # {A} 1...Ke5-d4 {b} 2.Qf1-f6 # {B} but 1...Ke5-d6 ! {a} 1.Ra5*c5 ! zugzwang. 1...Ke5-d6 {a} 2.Qf1-f6 # {B} 1...Ke5-d4 {b} 2.Qf1-f4 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[57]
#2 (7+2)
Hannelius
trojfázové zámeny matov

Už to vyšlo!

Čo?

Predsa Album FIDE 2007-2009!

Kto ho otvorí, nájde ako úplne prvú úlohu dnešný diagram týždňa. Peter Gvozdják je známy najmä ako expert na komplikované zámeny matov a funkcií ťahov s opakovaním, no v jubilejnom turnaji Jána Valušku dokázal, že vie aj veľa s málom. V Albume sa toto spracovanie Hanneliusovej témy a zámen matov nachádza ako jediná dvojťažka s menej ako 10 kameňmi.

(V ďalších týždňoch ešte príde viacero ďalších úspešných slovenských skladieb z nového Albumu.)

Diagram týždňa – 25

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anatolij Slesarenko
I. cena
64 1987
white Re8 Kg8 Sc7 Qb6 Bd4 Bg2 Sa1 Rd1 black Pb7 Pd6 Bh6 Kc4 Pg3 Rh3 Rd2 Sf2
1...Kc4-d3 {a} 2.Bg2-f1 # 1...Rd2*d4 2.Qb6*d4 # 1...Rd2-b2 2.Bg2-d5 # 1.Sa1-c2 ? threat: 2.Qb6-b5 # {A - 2.Db3+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b3 # {B} 1...Rd2*d4 2.Qb6-b4 # but 1...Rh3-h5 ! 1.Sc7-e6 ! threat: 2.Qb6-b3 # {B - 2.Db5+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b5 # {A} 1...Rd2-b2 2.Re8-c8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[48]
#2 (8+8)
Le Grand
Suškov
Z-(3,2,2)-37

Voľné pole d3 v diagramovej pozícii nesľubuje čiernemu žiadny prospech, keďže je pripravený mat 2.Sf1#. Ale zvodník i úvodník tento mat nahradia inými, takže dochádza k trojfázovej zámene matu po 1…Kd3.

Táto zámena je prepojená s hrozbami tak, že sa hrozbové maty dvoch fáz a maty nasledujúce po ťahu kráľa na voľné pole recipročne zamenia. To je podstata le Grandovej témy.

Dôležité ešte je, že hlavným útočným motívom prvých ťahov je pokrytie poľa d4. Nehrozia však oba maty 2.Db3# a 2.Db5# kvôli dodatočným zoslabujúcim motívom – zrušeniam krytí polí b3 a b5, ale vždy len jeden mat. A to je zase pointa Suškovovej témy.

Pekná syntéza viacerých moderných dvojťažkových tém.

Diagram týždňa – 23

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
János Kiss
I. cena
Probleemblad 1955
white Sc7 Be7 Qb5 Rh5 Re2 Bg2 Kc1 Sd1 black Sf7 Sc6 Rd6 Pe6 Pf5 Kd4 Pe4 Pc3
1...c3-c2 2.Re2-d2 # 1...Rd6-d8 2.Sc7*e6 # 1...f5-f4 2.Re2*e4 # 1.Qb5-b3 ! threat: 2.Qb3*c3 # 1...Kd4-d3 2.Re2-d2 # 1...Kd4-c5 2.Sc7*e6 # 1...Kd4-e5 2.Re2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[50]
#2 (8+8)
Z-23-63

Zámena obrán je jedným zo základných druhov zámien hier. Jej podstatou je opakovanie toho istého matu po rôznych obranách v rôznych fázach. Dnešný diagram ju ukazuje v troch variantoch.

V zdanlivých hrách po troch rôznych obranách nasledujú maty využívajúce zrušenie krytia matového poľa. Riešenie samotné začína vynikajúcim úvodníkom, ktorý dáva čiernemu kráľovi tri voľné polia. Obrany zo zdanlivých hier nebránia hrozbe, no ani po nich nevychádzajú pôvodné maty kvôli voľným poliam. Avšak po ťahoch kráľa na voľné polia sa maty zo zdanlivých hier opäť objavia, využijúc nepriame priviazania kameňov pôvodne kryjúcich tematické maty.

Diagram týždňa – 20

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
PAT A MAT 2014
white Re8 Kf8 Bf6 Pg5 Pb4 Qc4 Se4 Sg4 Ph4 Ph3 Pe2 Rf1 black Pc5 Pf5 Pd4 Kf4 Sf3 Bd2 Se1
1...d4-d3 {a} 2.Bf6-e5 # {A} 1...c5*b4 {b} 2.Qc4-c7 # {B} 1.Bf6*d4 ? {C} threat: 2.Bd4-e5 # {A} 1...f5*g4 {c} 2.Qc4-f7 # {D} 1...c5*d4 {d} 2.Qc4-c7 # {B} but 1...f5*e4 ! {e} 1.Qc4-f7 ! {D} threat: 2.Qf7-c7 # {B} 1...f5*g4 {c} 2.Bf6*d4 # {C} 1...f5*e4 {e} 2.Bf6-e5 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[44]
#2 (12+7)
Salazar
pseudo Le Grand
Z-32-54

V 91. čísle časopisu PAT A MAT sa nachádza, popri iných kvalitných materiáloch, výsledok celoročnej dvojťažkovej súťaže z minulého roka. Za víťaznou úlohou z diagramu nasledovali ďalšie ceny pre slovenských autorov: II. cena Ľudovít Lačný, III. cena Peter Gvozdják.

Rozhodca Valerij Šaňšin v dvojťažke Štefana Sovíka ocenil zložitú kombinovanú zámenu matov a funkcií ťahov, v ktorej hrajú dôležitú úlohu batérie ako strategický prvok a geometria línií ťahov a pôsobností figúr ako prvok výtvarný.

Diagram týždňa – 18

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Brada
Hlas ľudu 1995
white Bf8 Kg7 Pc6 Ra5 Sb5 Pf5 Sg5 Pg4 Pd3 Pg3 Re1 Qg1 Bh1 black Ra8 Sb8 Pc7 Pe7 Bd5 Ke5 Pb4 Pc3 Qe3 Sc2 Bc1
1...Qe3-e4 2.Sg5-f3 # 1...e7-e6 2.Sg5-f7 # 1.Sb5-a7 ! threat: 2.Ra5*d5 # 1...Qe3-e4 2.Sg5-f7 # 1...e7-e6 2.Sg5-f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[29]
#2 (13+11)
recipročná zámena

V postavení dnešného diagramu sú okrem iných možností pripravené maty po ťahoch čiernej dámy na e4 alebo čierneho pešiaka na e6. Obidva znamenajú prerušenie čierneho strelca, čo vedie k matom jazdcom.

Výborný úvodník jazdcom preč, skoro do rohu, dáva dve voľné polia, no zároveň priväzuje strelca prerušovaného v zdanlivých hrách. Ťahy čierneho zo zdanlivej hry bránia hrozbe, avšak zároveň odcláňajú Dg1 a Sf8 vždy k inému voľnému poľu. Vďaka tomu môže opäť matovať jazdec, a to tak, aby pokryl zatiaľ voľné pole.

Popísaná stratégia tak vedie k veľmi peknej recipročnej zámene matov.

Diagram týždňa – 10

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
IV. cena
4. Svetový pohár FIDE C 15.1.2015
white Kc8 Pg7 Sc6 Pe6 Pb5 Bd5 Ba3 Pb3 Sc3 Pg3 Qg1 black Sf8 Sf7 Pa6 Pb6 Kd6 Bh6 Pc5 Pb4 Pe4
1.Bd5-c4 ? {A} threat: 2.Sc3*e4 # 1...b4*c3 {a} 2.Qg1-d4 # {C} 1...Sf7-g5 {b} 2.Qg1-d1 # {B} but 1...a6*b5 ! 1.Qg1-d1 ? {B} threat: 2.Sc3*e4 # 1...Sf7-g5 {b} 2.Bd5-c4 # {A} 1...Bh6-d2 2.g7*f8=Q # but 1...b4*c3 ! 1.Qg1-d4 ! {C} threat: 2.Sc3*e4 # 1...b4*c3 {a} 2.Bd5-c4 # {A} 1...Sf7-g5 {b} 2.Qd4-e5 # 1...c5*d4 2.Ba3*b4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[43]
#2 (11+9)
Salazar

Aj dvojťažkové oddelenie svetového pohára prinieslo úspech slovenského skladateľa. Nemecký rozhodca Franz Pachl udelil 5 cien, dve z nich Rusom (vrátane prvej), dve Srbom a jednu, konkrétne štvrtú, nášmu Zoltánovi Labaiovi. Dvakrát výmena prvého ťahu a matu po tých istých obranách s príchodom bielej dámy do pozície zadného kameňa v batérii (Salazarova téma) zaujala práve tým, že zadný kameň je rovnaký a na dvoch rôznych poliach.