Diagram týždňa – 104

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
3. čestné uznanie
Problemaz 2016
white Bb5 Sc5 Re4 Ka1 black Se8 Pc6 Pd6 Ph6 Kd5 Re5 Pf5 Bd4 Pf4 Pb3 Sc3 Qf3 Bf1 Rh1
1.Bd4*c5 Re4*f4 2.Sc3-e2 Bb5-c4 # 1.Re5*e4 Bb5-c4 + 2.Kd5-e5 Sc5-d7 # 1.c6*b5 Sc5-e6 2.Kd5-c4 Re4*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[157]
h#2 (4+14)
3.1.1.1
cyklický Zilahi, blokovanie

Cyklická zámena funkcií bielych figúr je veľmi známym námetom, ktorý bol už v pomocnom mate druhým ťahom spracovaný nespočetnekrát. Čo upútalo v dnešnom diagrame rozhodcu marockej súťaže tak, aby mu udelil vyznamenanie?

Predovšetkým cyklický Zilahi (medzi cyklenými funkciami sa nachádzajú dve funkcie „braný kameň“ a „matujúci kameň“, mimochodom poslednou funkciou je krytie polí v matovej sieti) a pridaná hodnota v podobe blokovania berúcim prvým ťahom čierneho. Určite neuškodila ani dobrá biela ekonómia, forma troch riešení a trojica modelových matov. Skrátka, podarený pomocný mat dnešného dobrého štandardu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.