Diagram týždňa – 103

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Havran
1. pochvalná zmienka
Memoriál Ryčkova 2016
white Qd7 Pg6 Sc5 Kf5 Ph5 Rb4 Pd3 Bf3 Pg3 Rc2 Sg2 Ba1 black Sb7 Pg7 Pb6 Bd6 Re6 Pf6 Kd5 Pe5 Pd4 Re4 Sg4 Qh3 Pf2 Ph2 Bd1
1.Sc5-a4 ! threat: 2.Rc2-c5 + 2...b6*c5 3.Sa4-c3 + 3...d4*c3 4.Sg2-e3 + 4...Sg4*e3 # 2...Sb7*c5 3.Sa4-c3 + 3...d4*c3 4.Sg2-e3 + 4...Sg4*e3 # 1...Bd1*c2 2.Sg2-f4 + 2...e5*f4 3.Bf3*e4 + 3...Re6*e4 4.d3*e4 + 4...Bc2*e4 # 1...Qh3*g2 2.Rb4*d4 + 2...e5*d4 3.d3*e4 + 3...Re6*e4 4.Bf3*e4 + 4...Qg2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[141]
s#4 (12+15)
maty na rovnakom poli

Dá sa povedať, že dnešný diagram je plný kameňov, okolo oboch kráľov je zhluk figúr a nie je na prvý pohľad jasné, ako by mohol biely čierneho donútiť matovať. Jedine batéria Dh3-Jg4-Kf5 vyzerá nádejne po Je3+ Jxe3#. Predtým však treba odlákať Pd4 šachom Jc3+, čomu musí predchádzať zase zablokovanie c5. Tým je jasná konštrukcia hrozby.

Čierny sa proti nej môže brániť braním niektorej z figúr, ktoré ťahajú v hrozbe – 1…Sxc2 alebo 1…Dxg2. Tým sa však hrajúce figúry priblížia k poľu e4, na ktorom budú o dva ťahy matovať. Predtým však biely musí na toto pole otvoriť aj Ve6, aby sa mohol obetovať i kameň, ktorý nebude vynucovať.

Pekná analógia dvoch variantov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.