Diagram týždňa – 102

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
I. cena
A. Pituk MT C 31.5.2010
white Bb8 Qe7 Bc6 Re6 Rc5 Pf5 Sg3 Pd2 Pe2 Pf2 Sa1 Kb1 black Rd8 Bg7 Pb6 Ba4 Kd4 Rh4 Pb3 Sh1
1.Bb8-d6 ? threat: 2.Qe7*g7 # 2.Qe7*h4 # but 1...Rh4-g4 ! 1.Re6-e5 ? threat: 2.Qe7*h4 # 2.Qe7*d8 # but 1...Bg7-f6 ! 1.Sg3-e4 ? threat: 2.Qe7*d8 # 2.Qe7*g7 # but 1...Rd8-d5 ! 1.d2-d3 ? threat: 2.Rc5-c4 # 1...b6*c5 2.Qe7*g7 # but 1...b6-b5 ! 1.Re6-e3 ? threat: 2.Re3-d3 # 1...b6*c5 2.Qe7*h4 # but 1...Sh1*f2 ! 1.Bc6-b5 ! threat: 2.e2-e3 # 1...b6*c5 2.Qe7*d8 # 1...Rh4-e4 2.Re6*e4 # 1...Bg7-h6 2.Bb8-e5 # 1...Rd8-d6 2.Qe7*d6 # 1...Ba4*b5 2.Sa1*b3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[155]
#2 (12+8)
cyklus dvojitých hrozieb, trojfázová zámena matu

Tomu, kto ho osobne pozná, sa to zdá sa to neuveriteľné, ale je to tak. Azda najznámejší (a možno i najlepší) súčasný slovenský skladateľ Ľudovít Lačný sa 8.12.2016 dožil 90 rokov. Úprimná gratulácia!

Dnešný diagram je pripomienkou jeho skvelej tvorby, dokazujúcou, že kompozičnému šachu je možné sa venovať na výbornej úrovni hlboko v dôchodkovom veku. V memoriáli už zosnulého dlhoročného nestora slovenskej šachovej skladby Alexandra Pituka jeho žiak Ľudovít lačný zvíťazil s dvojťažkou spracúvajúcou cyklus dvojitých hrozieb v prvých troch pokusoch, pričom v ďalšej trojici fáz sa pôvodné hrozby objavia ako variantové maty po 1…bxc5.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.