Diagram týždňa – 101

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
1. čestné uznanie
Slovensko-Ukrajina 1999
white Pb7 Rc7 Sa6 Kc4 Ra1 Bh1 black Ra8 Sb8 Ka7 Pc6
1...c6-c5 2.b7*a8=S # 1...Sb8-d7 2.b7-b8=Q # 1...Ka7-b6 2.b7*a8=S # 1.Ra1-b1 ! zugzwang. 1...c6-c5 2.b7*a8=Q # 1...Sb8-d7 2.b7-b8=S # 1...Sb8*a6 2.b7-b8=Q # 1...Ka7*a6 2.b7*a8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[140]
#2 (6+4)
zámena matov, premeny

Aj málo kameňov niekedy stačí na rozohratie zaujímavého obsahu. Na dnešnom diagrame má čierny kráľ voľné pole b6, po jeho ťahu na toto pole je pripravený mat s premenou na jazdca. Ten nasleduje aj po skrytom otvorení Sh1 k a8, odchod Jb8 zase značí mat s premenou na b8, tiež s pokrytím b6.

Úvodník zameni voľné pole b6 za a6, čím sa zmení i logika matujúcich premien, ktoré v riešení musia pokrývať a6. Jedinou výnimkou je variant 1…Jxa6, kde a6 je blokované, avšak biely musí neutralizovať napadnutie Vc7 tým, že premena na b8 je dvojšachová.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.