Diagram týždňa – 100

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun
Kalyan Seetharaman
Nikola Predrag
III. cena
The Problemist 2014
white Kc6 Bf6 Pg6 Pd5 Pe5 Pa4 Rb4 Pc4 Pf3 Pb2 Bc2 black Rb8 Bc8 Pc7 Pg7 Qh6 Pa5 Sg5 Ph5 Kd4 Bh4 Pe3 Sd1
1.Rb8-b5 a4*b5 2.a5-a4 c4-c5 # 1.Qh6-h7 g6*h7 2.g7-g6 e5-e6 # 1.g7*f6 c4-c5 + 2.Kd4*e5 f3-f4 # 1.a5*b4 e5-e6 + 2.Kd4*c4 b2-b3 # 1.Bc8-a6 b2-b3 2.Ba6*c4 Rb4*c4 # 1.Sg5-f7 f3-f4 2.Sf7*e5 + Bf6*e5 # 1.Bh4-g3 Bf6-e7 2.Bg3*e5 Be7-c5 # 1.Sd1*b2 Rb4-b3 2.Sb2*c4 Rb3-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[154]
h#2 (11+12)
8.1.1.1
HOTF 4x2

Koľko skladateľov je potrebných na zloženie pomocného matu so štyrmi dvojicami navzájom analogických riešení? Všeobecná odpoveď samozrejme neexistuje, ale súdiac podľa tohto výnimočného exempláru, je to viac ako jeden. Samozrejme, jednotlivé riešenia okolo schémy Vb4, Sf6, Pc4, Pe5 – Kd4 sa už vyskytli, niektoré dokonca veľakrát. Ale zmontovať ich do jednej pozície, kde bez použitia dvojníka prebehne všetkých osem riešení, to je fantastický úkaz, ktorý nevznikol naraz. Že sa to bude páčiť aj rozhodcovi ročnej súťaže prestížneho The Problemistu Vitalijovi Medincevovi, to bolo viac-menej isté. Ocenenie preto neprekvapilo, ale samozrejme potešilo.

Bookmark the permalink.