Diagram týždňa – 1

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Kiss
Šachové umenie 1982
white Kc5 Qg1 Ra1 Bb8 Sg8 black Kf5 Pe3
1.Ra1-a4 ? threat: 2.Qg1-g4 # {A} but 1...Kf5-e6 ! {a} 1.Ra1-a6 ? threat: 2.Qg1-g6 # {B} but 1...Kf5-e4 ! {b} 1.Ra1-d1 ? zugzwang. 1...Kf5-e6 {a} 2.Qg1-g6 # {B} 1...Kf5-e4 {b} 2.Qg1-g4 # {A} but 1...e3-e2 ! 1.Ra1-f1 + ! 1...Kf5-e6 {a} 2.Qg1-g4 # {A} 1...Kf5-e4 {b} 2.Qg1-g6 # {B}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[23]
#2 (5+2)
Dombrovskis
Hannelius
Recipročná zámena matov
Album FIDE 1980-1982

Prvý diagram dúfajme pravidelnej rubriky je dielom nášho vynikajúceho, ale momentálne neaktívneho skladateľa. Ivanovi Kissovi sa podarilo v miniatúrnej podobe spracovať niekoľko základných tém z oblasti zámeny matov a zámeny funkcie ťahov. Sú to Dombrovskisova téma, Hanneliusova téma a recipročná zámena matov.

Za týchto okolností asi nikomu nemôže vadiť šachujúci úvodník. Teda… niekomu vadiť môže, ale rozhodne nevadil kolégiu rozhodcov Albumu FIDE 1980-1982, ktorí túto miniatúrku neváhali zaradiť do špičkového výberu. Podľa nášho skromného názoru urobili správne.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.