Diagram týždňa – 25

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anatolij Slesarenko
I. cena
64 1987
white Re8 Kg8 Sc7 Qb6 Bd4 Bg2 Sa1 Rd1 black Pb7 Pd6 Bh6 Kc4 Pg3 Rh3 Rd2 Sf2
1...Kc4-d3 {a} 2.Bg2-f1 # 1...Rd2*d4 2.Qb6*d4 # 1...Rd2-b2 2.Bg2-d5 # 1.Sa1-c2 ? threat: 2.Qb6-b5 # {A - 2.Db3+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b3 # {B} 1...Rd2*d4 2.Qb6-b4 # but 1...Rh3-h5 ! 1.Sc7-e6 ! threat: 2.Qb6-b3 # {B - 2.Db5+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b5 # {A} 1...Rd2-b2 2.Re8-c8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[48]
#2 (8+8)
Le Grand
Suškov
Z-(3,2,2)-37

Voľné pole d3 v diagramovej pozícii nesľubuje čiernemu žiadny prospech, keďže je pripravený mat 2.Sf1#. Ale zvodník i úvodník tento mat nahradia inými, takže dochádza k trojfázovej zámene matu po 1…Kd3.

Táto zámena je prepojená s hrozbami tak, že sa hrozbové maty dvoch fáz a maty nasledujúce po ťahu kráľa na voľné pole recipročne zamenia. To je podstata le Grandovej témy.

Dôležité ešte je, že hlavným útočným motívom prvých ťahov je pokrytie poľa d4. Nehrozia však oba maty 2.Db3# a 2.Db5# kvôli dodatočným zoslabujúcim motívom – zrušeniam krytí polí b3 a b5, ale vždy len jeden mat. A to je zase pointa Suškovovej témy.

Pekná syntéza viacerých moderných dvojťažkových tém.

Diagram týždňa – 24

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
2. čestné uznanie
Moskovský turnaj 2014
white Kg7 Se6 Bg6 Sd5 Rb2 black Qd8 Bg8 Pa5 Pc5 Bg5 Kc4 Pd2 Rd1
1.Rd1-b1 Rb2-b5 2.Rb1-b3 Rb5*c5 # 1.Bg8-h7 Bg6-b1 2.Bh7-d3 Bb1-a2 # 1.Bg5-f6 + Kg7-h6 2.Bf6-c3 Sd5-e3 # 1.Qd8-f6 + Kg7*g8 2.Qf6-c3 Sd5-b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[38]
#2 (5+8)
4.1.1.1
blokovanie
Bristol
HOTF

Moskovský turnaj v šachovej skladbe sa zameriava na kompozície s najviac 15 kameňmi. Je organizovaný vo všetkých klasických oddeleniach okrem exoúloh: v dvojťažkách, trojťažkách, mnohoťažkách, štúdiách, pomocných matoch a samomatoch.

Naša úspešná dvojica v roku 2014 bodovala približne v strede poradia vyznamenaných pomocných matov 2. ťahom. Okrem nich ešte Zoltán Labai získal pochvalnú zmienku.

Obsah ich úlohy so štyrmi riešeniami je moderne rozdelený do dvoch dvojíc vzájomne príbuzných riešení.  Všetky riešenia pritom majú spoločné blokovanie poľa okolo kráľa čiernym.

 

Diagram týždňa – 23

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
János Kiss
I. cena
Probleemblad 1955
white Sc7 Be7 Qb5 Rh5 Re2 Bg2 Kc1 Sd1 black Sf7 Sc6 Rd6 Pe6 Pf5 Kd4 Pe4 Pc3
1...c3-c2 2.Re2-d2 # 1...Rd6-d8 2.Sc7*e6 # 1...f5-f4 2.Re2*e4 # 1.Qb5-b3 ! threat: 2.Qb3*c3 # 1...Kd4-d3 2.Re2-d2 # 1...Kd4-c5 2.Sc7*e6 # 1...Kd4-e5 2.Re2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[50]
#2 (8+8)
Z-23-63

Zámena obrán je jedným zo základných druhov zámien hier. Jej podstatou je opakovanie toho istého matu po rôznych obranách v rôznych fázach. Dnešný diagram ju ukazuje v troch variantoch.

V zdanlivých hrách po troch rôznych obranách nasledujú maty využívajúce zrušenie krytia matového poľa. Riešenie samotné začína vynikajúcim úvodníkom, ktorý dáva čiernemu kráľovi tri voľné polia. Obrany zo zdanlivých hier nebránia hrozbe, no ani po nich nevychádzajú pôvodné maty kvôli voľným poliam. Avšak po ťahoch kráľa na voľné polia sa maty zo zdanlivých hier opäť objavia, využijúc nepriame priviazania kameňov pôvodne kryjúcich tematické maty.

Diagram týždňa – 22

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc (podľa Vukotu Nikoletića)
Zvláštne čestné uznanie
Mat Plus 2008
white Se7 Rf7 Bd6 Ph6 Sg5 Kh5 Bh3 Qh2 Re1 black Ra7 Ph7 Re5 Pf5 Kf4 Pc3 Pf3 Qg3 Pc2 Bh1
1...Qg3*h2 2.Rf7*f5 + 2...Kf4-g3 3.Rf5*f3 + 3...Bh1*f3 # 1...f3-f2 2.Sg5-e6 + 2...Kf4-f3 3.Bh3-g4 + 3...Qg3*g4 # 1.Bh3*f5 ! threat: 2.Qh2-d2 + 2...c3*d2 3.Sg5-h3 + 3...Qg3*h3 # 1...Qg3*h2 + 2.Bf5-h3 + 2...Kf4-g3 3.Rf7*f3 + 3...Bh1*f3 # 1...f3-f2 2.Se7-d5 + 2...Bh1*d5 3.Bf5-d7 + 3...Bd5*f7 # 1...Bh1-g2 2.Sg5-h3 + 2...Bg2*h3 3.Se7-g6 + 3...h7*g6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[51]
s#3 (9+10)

S veľkým oneskorením boli pred niekoľkými týždňami publikované niektoré výsledky skladateľských súťaží momentálne nefunkčného srbského magazínu kompozičného šachu. Dôvodom je v prvom rade úmrtie hlavného redaktora a duše celého magazínu, Milana Velimirovića, ktorý bol zároveň aj administrátorom webu Mat plus. No Milanov odkaz v aj v podobe webu žije a postupne likviduje resty. Bodaj by sa to darilo.

Dnešný diagram týždňa získal v súťaži samomatov zvláštne ocenenie za pridanie celej zdanlivej fázy k obsahu, ktorý je po úvodníku úplne rovnaký ako v pôvodnej skladbe Vukotu Nikoletića.

2. otvorené majstrovstvá Izraela v riešení šachových skladieb

Popri januárovom ISC ďalšia simultánna riešiteľská súťaž zakladá svoju tradíciu druhým ročníkom. Našim riešiteľom ponúka konfrontáciu so širokým spektrom účastníkov z viacerých krajín sveta. Minulý rok sa zúčastnilo 48 riešiteľov v prvej kategórii a 43 v druhej. Na Slovensku sa bude riešiť na dvoch miestach. V Bratislave v klubovni Slovan Bratislava na Gessayovej 2 a v Košiciach v klubovni Slávie UPJŠ na Medickej 6. Minulý rok nás bolo 6 + 2, dúfame, že tento rok sa podarí našu účasť rozšíriť.

Súťaž sa koná simultánne na viacerých miestach v nedeľu 21. júna 2015 o 11:00. Účastníci by sa mali dostaviť aspoň štvrť hodiny pred začiatkom súťaže. Riešia sa dve kolá po šesť skladieb (vždy jedna dvojťažka, trojťažka, monohoťažka, štúdia, pomocný mat a samomat). Druhá kategória má rovnaký typ skladieb a rovnaký čas na riešenie, ale skladby sú výrazne ľahšie. Každé kolo trvá dve hodiny. Hlavným rozhodcom je ako minulý rok Paz Einat, naši lokálni rozhodcovia sú v Bratislave Bohumil Moravčík a v Košiciach Michal Hlinka. Výsledky budú publikované na stránke SOKŠ a vyhlásenie víťazov prebehne na augustovom kongrese v Poľsku.

Môžete si pozrieť aj pôvodné vypísanie v anglickom pdf.

Diagram týždňa – 21

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Franz Pachl
Markus Manhart
I. cena
Phénix 1993
white Sc6 Qg6 Be5 Rg5 Pd4 Re4 Kf1 black Sd7 Pf7 Pe6 Qf6 Pa5 Kc4 Pg4 Pf3 Sf2 Ra1 Bd1
a) 1.Sd7*e5 Re4-e3 2.Se5*g6 Rg5-c5 # b) wSc6-->b4 1.Sf2*e4 Be5-d6 2.Se4*g5 Qg6-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[47]
h#2 (7+11)
b) Jc6->b4
rozšírený Zilahi
diagonálno-ortogonálna transformácia

Téma Zilahi je v pomocných matoch mimoriadne obľúbenou. Jej podstatou je recipročná zámena funkcií bielych kameňov v podobe matujúci kameň – braný kameň.

V dnešnom diagrame týždňa je téma Zilahi rozšírená dokonca na dvojicu braných bielych figúr v každom riešení (SD-VV), pričom druhá dvojica spoločne vytvára matovú sieť. Veľmi efektné je pritom zdôvodnenie druhých ťahov čierneho – v pozícii, ktorá rozhodne nevyzerá zablokovane, má čierny vždy jediný správny odskok jazdcom.

Diagram týždňa – 20

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
PAT A MAT 2014
white Re8 Kf8 Bf6 Pg5 Pb4 Qc4 Se4 Sg4 Ph4 Ph3 Pe2 Rf1 black Pc5 Pf5 Pd4 Kf4 Sf3 Bd2 Se1
1...d4-d3 {a} 2.Bf6-e5 # {A} 1...c5*b4 {b} 2.Qc4-c7 # {B} 1.Bf6*d4 ? {C} threat: 2.Bd4-e5 # {A} 1...f5*g4 {c} 2.Qc4-f7 # {D} 1...c5*d4 {d} 2.Qc4-c7 # {B} but 1...f5*e4 ! {e} 1.Qc4-f7 ! {D} threat: 2.Qf7-c7 # {B} 1...f5*g4 {c} 2.Bf6*d4 # {C} 1...f5*e4 {e} 2.Bf6-e5 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[44]
#2 (12+7)
Salazar
pseudo Le Grand
Z-32-54

V 91. čísle časopisu PAT A MAT sa nachádza, popri iných kvalitných materiáloch, výsledok celoročnej dvojťažkovej súťaže z minulého roka. Za víťaznou úlohou z diagramu nasledovali ďalšie ceny pre slovenských autorov: II. cena Ľudovít Lačný, III. cena Peter Gvozdják.

Rozhodca Valerij Šaňšin v dvojťažke Štefana Sovíka ocenil zložitú kombinovanú zámenu matov a funkcií ťahov, v ktorej hrajú dôležitú úlohu batérie ako strategický prvok a geometria línií ťahov a pôsobností figúr ako prvok výtvarný.

Diagram týždňa – 19

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
I. cena
114. TT SuperProblem 2014
white Rg5 Pa4 Kh4 Pc3 Pf3 Sh3 black Pd7 Pe7 Sg7 Bc6 Bf6 Pa5 Kc5 Pd5 Pe5 Pb4 Sc4 Pd4 Pe4 Rc1
1.Sc4-b6 c3*d4 + 2.e5*d4 Sh3-f2 3.Rc1-c4 Sf2*e4 # 1.d7-d6 f3*e4 2.d5*e4 c3*b4 + 3.Kc5-d5 Sh3-f4 # 1.Kc5-d6 Kh4-g4 2.Kd6-e6 Rg5-g6 3.Sc4-d6 Sh3-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[37]
h#3 (6+14)
3.1.1.1.1.1
modelové maty s väzbou

Jedným z najaktívnejších serverov v oblasti kompozičného šachu je v poslednom období ruský server SuperProblem. Pravidelne organizuje tematické turnaje, dosiaľ ich vypísal viac ako 130. Chvályhodné je aj to, že turnaje sú rýchlo rozhodované a výsledky promptne publikované.

Nás veľmi potešil výsledok 114. tematického turnaja, kde (nielen) prvú cenu získala autorská dvojica, ktorú sme si už v diagrame týždňa predstavili. Predpísanou témou bola štvorica čiernych pešiakov v strede šachovnice v pomocnom mate. Dnešný diagram má tri riešenia, všetky končia modelovými matmi s väzbou.

Diagram týždňa – 18

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Brada
Hlas ľudu 1995
white Bf8 Kg7 Pc6 Ra5 Sb5 Pf5 Sg5 Pg4 Pd3 Pg3 Re1 Qg1 Bh1 black Ra8 Sb8 Pc7 Pe7 Bd5 Ke5 Pb4 Pc3 Qe3 Sc2 Bc1
1...Qe3-e4 2.Sg5-f3 # 1...e7-e6 2.Sg5-f7 # 1.Sb5-a7 ! threat: 2.Ra5*d5 # 1...Qe3-e4 2.Sg5-f7 # 1...e7-e6 2.Sg5-f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[29]
#2 (13+11)
recipročná zámena

V postavení dnešného diagramu sú okrem iných možností pripravené maty po ťahoch čiernej dámy na e4 alebo čierneho pešiaka na e6. Obidva znamenajú prerušenie čierneho strelca, čo vedie k matom jazdcom.

Výborný úvodník jazdcom preč, skoro do rohu, dáva dve voľné polia, no zároveň priväzuje strelca prerušovaného v zdanlivých hrách. Ťahy čierneho zo zdanlivej hry bránia hrozbe, avšak zároveň odcláňajú Dg1 a Sf8 vždy k inému voľnému poľu. Vďaka tomu môže opäť matovať jazdec, a to tak, aby pokryl zatiaľ voľné pole.

Popísaná stratégia tak vedie k veľmi peknej recipročnej zámene matov.

Diagram týždňa – 17

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Viktoras Paliulionis
1. pochvalná zmienka
Tode Ilievski 60 - Orbit 2012
white Kf5 Sb4 Sc4 black Kc3 Qc1
1.Qc1-g1 Sb4-a2 + 2.Kc3-c2 Kf5-e4 3.Kc2-d1 Ke4-d3 4.Qg1-e1 Sc4-b2 # 1.Qc1-h1 Sc4-b2 2.Kc3-d2 Kf5-f4 3.Kd2-e1 Kf4-e3 4.Qh1-f1 Sb4-c2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[30]
h#4 (3+2)
2 riešenia
echo
ideálne maty

Pomocný mat z diagramu má len málo kameňov, no napriek tomu je čierna dáma parádne skrotená. Prvé ťahy oboch riešení po prvom rade umožňujú umiestnenie čierneho kráľa do matovej siete (ktorého dole pustí príslušný biely jazdec) a zároveň i priblíženie bieleho kráľa. Následne čierna dáma zablokuje pole vedľa čierneho kráľa a druhý biely jazdec matuje.

Najkrajším momentom je skutočnosť, že napriek existencii viacerých možných ciest čiernej dámy z c1 na pole, ktoré je potrebné blokovať (e1/f1), je možná vždy jediná z nich – a to práve tá s kyvadlovým pohybom dámy po prvom rade.